Jaren pleiten voor stedelijk erfgoed bekroond met beleid

IMG_20170905_090027woensdag 17 januari 2018 13:58

Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft Almelo officieel erfgoedbeleid. Op 9 januari stelde de gemeenteraad unaniem de erfgoednota "Zichtbaar verleden" vast. Eén van de warmste pleitbezorgers was ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek: "Historische gebouwen en straten geven sfeer en identiteit aan een stad."

Een bloemlezing uit vier jaar pleiten voor stedelijk erfgoed door de ChristenUnie:

2014
Aandacht voor historische kwaliteit Grotestraat
Schriftelijke vragen over historische straatlantarens
Hergebruik stadhuis mooi voorbeeld van burgerparticipatie

2015
Kritiek op collegeplan om stadhuis te slopen
Opknappen gevels in de Grotestraat
Vraagtekens bij sloop huizen Parallelweg

2016
Motie: Steun bescherming gebouwd erfgoed
Wie wat bewaart die heeft wat

2017
Manifest voor stedelijk erfgoed
Geslaagd bezoek aan Ledeboer&Co
Wordt Almelo de eerste stad in Twente met een klushuizen-project?
Goede afronding dossiers oude stadhuis en welstandsnota

En dit was de bijdrage van Michiel van Heek in de raadsvergadering van 9 januari jl.:

Voorzitter,

Wij hebben de erfgoednota met genoegen gelezen. Alleen al de titel: "Zichtbaar verleden, kapitaal voor de toekomst". In feite zit alles daar in. Erfgoed maakt verleden zichtbaar en tastbaar. Maar de nota gaat gelukkig ook over heden en toekomst: de economische waarde van erfgoed; cultureel kapitaal. En: niet alleen beschermen maar ook benutten en beleven. We herkennen onze motie en het manifest voor stedelijk erfgoed duidelijk terug. De heer Vos van het CDA zei het al.

Er staat zelfs dat het belang van erfgoed "volwaardig meegewogen" (p.17) zal worden in ruimtelijke planvorming, dat erfgoed een perspectief is in plaats van een obstakel (p.9). Wauw! Maar is deze overtuiging inmiddels ook geland bij de afdelingen vastgoed en ruimtelijke ordening? Hoe gaat u dat bewerkstelligen?

Er staat ook dat de gemeente zich ten doel stelt om te verbinden, netwerken en faciliteren. Als makelaar in mogelijkheden. Want uiteindeljk moeten markt en samenleving het doen. We zien er met interesse naar uit hoe dit in praktijk gestalte gaat krijgen.

Ten slotte: financieel. U verwacht het erfgoedbeleid voor €35.000 per jaar te kunnen uitvoeren. Dat zouden wij heel netjes vinden, gezien de ambitie die uit de erfgoednota spreekt. Vergeet ook niet het potentieel van vrijwilligers bij (lokale) erfgoedorganisaties. Gaat u bijvoorbeeld gebruik maken van het concreet aanbod dat stichting Stadsherstel heeft gedaan? Maar denk ook aan een eventueel toekomstig investeringsprogramma binnenstad. Erfgoed is immers ook een vorm van investeren: zichtbaar verleden, kapitaal voor de toekomst.

Labels
2018
Fractie

« Terug