Welkom bij de ChristenUnie Almelo

Perspectiefnota 2020 vastgesteld

stadhuis_19dedinsdag 30 juni 2020 23:12 Elk voorjaar stelt de Raad een zogenaamde Perspectiefnota vast waarin zowel inhoudelijk als financieel wordt vooruitgekeken. In het najaar wordt dit perspectief dan vertaald in een begroting voor 2021. Dit jaar was er ook een tussenbalans met een terugblik op twee jaar beleidsinspanningen van dit college. En er was een Corona-spiegel met een eerste inschatting van de impact van de Corona-crisis. lees verder
Labels

Huisartsen en verloskundigen mogen eindelijk gratis parkeren in de binnenstad

betaald parkerendinsdag 12 mei 2020 21:14 Huisartsen en verloskundigen in Almelo krijgen een ontheffing om te parkeren op plekken in het centrum waar dat normaal niet mag. Voorwaarde is wel dat ze in functie zijn. Met hulp van coalitiepartner LAS is hiermee een expliciet punt uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd lees verder
Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?

vluchtelingen 624x270maandag 09 maart 2020 09:09 Duizenden kinderen op Lesbos leven in erbarmelijke omstandigheden. Het kabinet wil (nog) niets doen. Maar we kunnen niet wegkijken. Enkele steden geven al aan opvang aan te kunnen. Hoe staat Almelo erin? lees verder
Labels
Fractie
Vluchtelingen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Energiemastdinsdag 11 februari 2020 22:16 De gemeenteraad heeft ingestemd een fonds in te stellen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Feitelijk had de Raad hier (op initiatief van GroenLinks) al bij de behandeling van de begroting voor 2016 om gevraagd. Wethouder Alex Langius heeft er nu vorm aan kunnen geven, tot grote tevredenheid van de fractie van de ChristenUnie. lees verder
Labels
Energie
Fractie

Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen

nieuwestadhuisdinsdag 11 februari 2020 21:37 De Almelose rekenkamer functioneert goed. Er is bewust gekozen om, naast externen, ook raadsleden lid te maken. Wouter Teeuw is een van de drie raadsleden in de rekenkamer. Mogelijk wil het Rijk echter raadsleden verbieden lid te zijn. Op initiatief van Lokaal Almelo Samen tekent de Almelose Raad bezwaar aan. lees verder
Labels
Fractie