Over ons

Lokale afdeling Almelo

Stabiel

De ChristenUnie is een betrouwbare partij, die graag verantwoordelijkheid neemt en stabiliteit brengt, ook in Almelo, juist in tijden van crises. De ChristenUnie gaat niet mee met hypes en kiest niet voor de gemakkelijke korte termijn-oplossingen, maar zet zich in voor rechtvaardig, duurzaam lange termijn-beleid. De ChristenUnie is opgericht in het jaar 2000. Sinds die tijd zijn wij gegroeid (onder meer in aantallen raadsleden en statenleden) en zijn wij de laatste jaren toegetreden tot steeds meer lokale colleges van B&W (meer dan zeventig) en provinciale colleges. De ChristenUnie is daardoor invloedrijker geworden. In dat alles is de ChristenUnie ten diepste zichzelf gebleven. Zij is trouw gebleven aan haar principes.

Betrokken

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan, zich voor hen wil inzetten en gericht is op samen werken. Wij hebben oog voor elkaar en vooral voor wat kwetsbaar is. De ChristenUnie zet zich in voor een dienstbare overheid met integere politici en een dienstbare samenleving met vitale maatschappelijke organisaties en stabiele gezinnen. De ChristenUnie is een stabiele partij van betrokken christenen.

ChristenUnie

De ChristenUnie te Almelo is een kleine vereniging met circa 80 leden. In de gemeenteraad hebben we een zetel die wordt ingevuld door Jan Veenstra. Hij wordt ondersteund door Meindert Dijkstra als volger en een actieve 'denktank' van circa 10 leden. Een van de doelstelling van het bestuur is om een grotere vereniging te worden om minder afhankelijk te zijn van een beperkt aantal mensen om ons christelijk geluid in de gemeente te laten horen. Derhalve proberen we meer leden te werven. Leden zijn voor ons op twee manieren belangrijk. Ten eerste om uit een groter kader te kunnen putten voor bestuurswerk, fractiewerk, als achterban om naar te kunnen luisteren, of als achterban om kennis uit te kunnen putten. Ten tweede is het voor ons belangrijk dat wij meer financiele middelen ter beschikking hebben om onze achterban, bijvoorbeeld in verkiezingstijd, te kunnen bereiken. Al met al hopen we als ChristenUnie in Almelo te groeien om blijvend als politieke partij te kunnen opereren.