Verkiezingsprogramma 2022-2026

Recht doen in onze gemeente

Ieder mens is uniek en waardevol. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee! De ChristenUnie is overtuigd van de waarde van kleine gemeenschappen waarin mensen samen tot bloei komen.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan de waardevolle lokale economie.

Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te kunnen wijken om iemand er bovenop te helpen. Ruimte voor oplossingen op maat.

Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving waarin we samen recht doen. Doe je mee?

Zo gaan wij recht doen in Almelo

 1. Betrouwbaar
  De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Onrecht wordt rechtvaardig aangepakt. We hebben extra aandacht voor
  slachtoffers van mensenhandel of arbeidsuitbuiting.
 2. Duurzaam
  Overstappen op duurzame energie is nodig om in te spelen op klimaatverandering. Daarnaast willen we duurzaam omgaan met schaarse bronnen en middelen.
 3. Sociaal
  Onze stad kent veel kwetsbare mensen. We vinden het belangrijk dat er zo goed mogelijk naar hen wordt omgezien. Wie zorg en ondersteuning nodig heeft moet dat eenvoudig kunnen krijgen.