Fractie

De Fractie van de ChristenUnie Almelo is verantwoordelijk voor de inhoudelijke standpunten van de ChristenUnie Almelo. De fractie wordt via de Denktank ondersteund door een bredere groep van inhoudelijk experts met verschillende kerkelijke achtergrond. Wilt u iets kwijt over wat u bezig houdt in Almelo? Neem dan contact op met:

Wouter Teeuw
Fractievoorzitter ChristenUnie Almelo
wouter.teeuw@almelo.christenunie.nl
06-2091 7481

Michiel van Heek
Raadslid ChristenUnie Almelo
michiel.vanheek@almelo.christenunie.nl

Reijer Copier
Raadsvolger ChristenUnie Almelo

Meindert Dijkstra
Secretaris ChristenUnie Almelo

Bezoekadres fractie: Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
E-mail fractie: fractie@almelo.christenunie.nl