Fractie

De Fractie van de ChristenUnie Almelo is verantwoordelijk voor de inhoudelijke standpunten van de ChristenUnie Almelo. De fractie wordt via de Denktank ondersteund door een bredere groep van inhoudelijk experts met verschillende kerkelijke achtergrond. Wilt u iets kwijt over wat u bezig houdt in Almelo? Neem dan contact op met de fractie:

Bezoekadres fractie: Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
E-mail fractie: fractie@almelo.christenunie.nl 

 • Wouter Teeuw
  Fractievoorzitter ChristenUnie Almelo
  wouter.teeuw@almelo.christenunie.nl
  06-2091 7481

  Portefeuilles:
  Programma Zorg en WMO: Wmo en preventie, Publieke gezondheid, Welzijn en dierenwelzijn
  Programma Zorg en Jeugd: Jeugdzorg en preventie, Onderwijs
  Programma Economie en Participatie: Sociale zaken, Werkgelegenheid en economie, Economische betrekkingen
  Programma Veiligheid: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en handhaving, Ondermijning
  Financiën, Bedrijfsvoering, Planning & control
  Belastingen, Vastgoed, Grondbedrijf
  Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurscultuur en integriteit, Dienstverlening en publiekscommunicatie, Communicatie
  Regionale samenwerking, Externe betrekkingen
  Personeel en organisatie, Organisatieontwikkeling, Facilitair en ICT

 • Jeanet Buikema-Albers
  Raadslid ChristenUnie Almelo
  j.buikema-albers@almelo.nl
  06-4267 1715

  Portefeuilles:
  Programma Binnenstad: Binnenstadontwikkeling, Kunst en cultuur, Middenstand
  Programma Duurzaamheid: Milieu en afval, Energietransitie, Water en riolering
  Omgevingswet
  Recreatie en toerisme
  Markt en haven
  Ruimtelijke ordening
  Wonen en volkshuisvesting
  Stadsbeheer
  Beheer openbare ruimte
  Plattelandsontwikkeling
  Sport
  Mobiliteit

 • Reijer Copier
  Raadsvolger ChristenUnie Almelo