Manifest voor stedelijk erfgoed

manifest-stedelijk-erfgoed-krantenknipselmaandag 09 januari 2017 19:41

Een manifest met als titel "Stedelijk erfgoed van grote waarde voor Almelo" is opgesteld door de raadsleden Michiel van Heek (ChristenUnie), Martin Mulder (D66) en Hans Buitenweg (GroenLinks). Doel is om oude gebouwen en straten beter te beschermen tegen sloop.

Duurzaamheid is een van de vier speerpunten die de ChristenUnie zich deze raadsperiode heeft gesteld. Volgens ons raadslid Michiel van Heek gaat het daarbij zowel om natuur als cultuur: "Deze prachtige planeet hebben we van God gekregen, met een schone lucht en helder stromend water. De stad hebben we ook gekregen, van de generaties vóór ons, met boeiende architectuur en gezellige straten waar mensen zich thuisvoelen." Zowel de natuur als de stad zijn belangrijk om te beschermen en verstandig te benutten.

Maar het blijkt telkens weer hoe lastig het is om dit in praktijk toe te passen. Ook in het afgelopen jaar zijn helaas weer een paar karakteristieke gebouwen gesloopt in Almelo. Er is een breed besef dat dit moet stoppen, ook in de politiek. In juni heeft de gemeenteraad per motie (initiatief ChristenUnie) uitgesproken dat we zuiniger willen zijn op ons gebouwd erfgoed. Het college van B&W is toen aan de slag gegaan met erfgoedbeleid.

Parallel daaraan heeft de ChristenUnie, samen met de mede-indieners van de motie (D66 en GroenLinks), zelf ook verder nagedacht over het belang van stedelijk erfgoed en over middelen om erfgoed beter te beschermen tegen sloop. We hebben onze gedachten vastgelegd in een manifest. Hoofdconclusie is dat bescherming van stedelijk erfgoed vooral een mentaliteitsverandering vraagt, van de gemeente en van iedereen die actief is in de leefomgeving (bv. projectontwikkelaars): de waarde van erfgoed moet zwaarder meewegen in het omgevingsbeleid.

Het manifest bevat ook een onderdeel over religieus erfgoed (kerkenvisie), dat aansluit bij een initiatief van de ChristenUnie landelijk.

Dinsdag 10 januari was er een politiek beraad (incl. stadswandeling) over erfgoed. Dit leek ons een goed moment om het manifest aan te bieden aan de stad. Wij hopen dat zoveel mogelijk partijen (binnen en buiten de politiek) het manifest zullen ondersteunen.

Het manifest is hieronder in zijn geheel te downloaden.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
manifest-stedelijk-erfgoed170.6 kBapplication/pdfdownload
Labels
2017

« Terug