Wordt Almelo de eerste stad in Twente met een klushuizen-project?

IMG_20150904_155257maandag 05 juni 2017 19:15

In de raadsvergadering van 6 juni zal de ChristenUnie, samen met D66 en GroenLinks, een motie indienen om aan de Parallelweg het klushuizen-concept een kans te geven.

De motie is een vervolg op eerdere schriftelijke vragen aan het college van B&W door dezelfde drie partijen.

Een tijdje terug heeft het college van B&W besloten om de panden aan de Parallelweg te slopen, en de grond (op termijn) te verkopen voor projectontwikkeling. ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek heeft toen (als laatste reddingspoging) het zogenaamde klushuizen-concept naar voren geschoven. Om het concreet te maken heeft hij vervolgens contact gelegd met de initiatiefnemers van andere (prijswinnende) klushuis-projecten in Nederland: Hulshof Architecten en Urbannerdam (Wallisblok, Rotterdam) en Kondor Wessels en co (Kleiburgflat, Amsterdam-Zuidoost). Al deze partijen toonden interesse voor de Parallelweg.

Samen met Martin Mulder (D66) en Hans Buitenweg (GroenLinks) heeft Michiel van Heek de panden aan de Parallelweg bezocht (ook binnen). Aanwezig daarbij was Ineke Hulshof (Hulshof Architecten), die daarop een plan heeft gemaakt voor renovatie van de panden inclusief een grove financiële raming.

Het plan Hulshof behelst het volgende:

- Hulshof Architecten (c.q. Urbannerdam) werft kopers, verenigt deze in een vereniging van opdrachtgevers (VVO) en helpt hen bij het proces (bv. hypotheek).
- Gemeente Almelo verkoopt grond en panden aan kopers voor symbolisch bedrag.
- VVO besteedt renovatie aan op basis van bestek.
- Richtprijs €160.000 per woning (even duur als woning uit traditionele projectontwikkeling).
- Tijdens renovatie houden kopers volledige controle en zij kunnen bepaalde klussen ook zelf uitvoeren.
- Eindbeeld: complete renovatie op basis van nieuwbouwkwaliteit (behoud gevels, muren en vloeren, maar met wooncomfort van nu en bijv. energieneutraal, dus heel lage maandlasten).

Voordelen in vergelijking met sloop c.q. traditionele projectontwikkeling:

- behoud van karakteristieke gevels en hoge, originele plafonds
- past binnen het bestemmingsplan
- sneller tot plan en uitvoering komen
- bewoners bepalen zelf indeling en inrichting (geen beperkingen door projectontwikkelaar)
- zet Almelo op de kaart met innovatief concept (eerste echte klushuizen van Twente)

Doel van de motie is dat de Almelose politiek zich over dit scenario kan uitspreken. Daartoe moet dit scenario wel verder uitgewerkt worden. Maar dat geldt ook voor het nul-scenario (sloop), want ook daar kleven nog onzekerheden aan. Concreet stellen wij voor dat het college van B&W (ambtelijk) de gesprekken van Michiel van Heek met Hulshof Architecten, Urbannerdam en Kondor Wessels voortzet. Zodat het college straks in een politiek beraad voor alle scenario's de relevante aspecten op een rijtje kan zetten.

Labels
2017
Fractie

« Terug