Steun bescherming gebouwd erfgoed

villa_gorterdonderdag 30 juni 2016 23:36

Na het debacle van de recente sloop van de panden 'Halbertsma' en 'Villa Gorter' heeft de gemeenteraad nu bijna unaniem uitgesproken "waarde te hechten aan het behoud van historische panden en straten". Een doorbraak op initiatief van ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek.

De fractie van de ChristenUnie pleit al langer voor het behoud van wat er nog over is aan historische panden in Almelo. We willen zelfs een stap verder gaan: historiserend bouwen waar het om nieuwbouw op relevante plekken in de binnenstad gaat. Historische plekken bepalen namelijk voor een groot deel hoe aantrekkelijk een stad is.

Recent nog is de zogenaamde Villa Gorter (huize Friso) afgebroken. ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek was er door ontdaan: "Gewoon weg, foetsie, ongeacht wat voor moois er wordt teruggebouwd. Daarmee gaat een tastbaar deel van 'het verhaal van Almelo' verloren. Vergelijk het met de Nederlandse Bank aan de Wierdensestraat, waar de 'grootste bankroof aller tijden' plaatsvond. Het is verdwenen van de aardbodem. Voor altijd verloren." Verschillende raadsfracties waren niet blij met de sloop, maar ze konden niets doen, omdat met de sloop geen regels werden overtreden.

De noodzaak om scherper beleid te voeren op gebouwd erfgoed is inmiddels wel doorgedrongen tot de raad. Waar twee jaar geleden de ChristenUnie nog werd beticht van het introduceren van een 'Anton Pieckstijl' in de stad, ziet een meerderheid nu in dat ons gebouwd erfgoed beter beschermd moet worden. Via een motie heeft de raad bijna unaniem (alleen CDA stemde tegen) uitgesproken "waarde te hechten aan het behoud van historische panden en straten" en het college opgeroepen werk te maken van erfgoedbeleid.

De ChristenUnie zal goed opletten hoe het college met deze opdracht aan de slag gaat. Daarnaast beraden we ons, samen met de andere indieners van de motie (D66 en GroenLinks), op stappen die raadsfracties en/of partijen in de samenleving zelf kunnen zetten, parallel en aanvullend op dat wat het college doet.

MOTIE

Bescherm gebouwd erfgoed (historische panden en straten)

Initiatiefnemers: ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2016,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert:

 • dat Almelo een oude stad is, met nog steeds een fors aantal historische panden en straten;
 • dat ook veel historische panden en straten in de afgelopen decennia zijn verloren gegaan;
 • dat zelfs vorige week (juni 2016) nog twee beeldbepalende panden gesloopt zijn (Halbersma, Gorter);
 • dat het verdriet en onbegrip hierover bij burgers toeneemt (groeiende populariteit van Facebook pagina's als Peter Leeuwen en Ons Almelo);
 • dat diverse onderzoeken (bv. Atlas voor gemeenten) aantonen dat verlies van historische panden en straten een stad minder aantrekkelijk maakt.

Overweegt:

 • dat het beschermen van gebouwd erfgoed in de gemeente Almelo een te lage prioriteit heeft;
 • dat het erfgoedbeleid onduidelijk, versnipperd, niet consistent en daardoor niet effectief genoeg is;
 • dat na een raadsbrief van 3 juni 2015 en een politiek beraad op 8 september 2015 nog steeds geen duidelijke beleidslijn is uitgezet.

Spreekt uit:

 • waarde te hechten aan het behoud van historische panden en straten.

Roept het college op:

 • inzicht te geven in welke instrumenten (juridisch, financieel en/of communicatief) een gemeente ter beschikking staan om gebouwd erfgoed te beschermen;
 • een overzicht te geven van of en hoe deze instrumenten momenteel worden ingezet in de gemeente Almelo;
 • samen met de raad en met erfgoedstichtingen (bv. Stadsherstel) te werken aan een visie op de waarde van gebouwd erfgoed in Almelo;
 • samen met de raad een beleid te ontwikkelen om gebouwd erfgoed effectief te beschermen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels
Fractie

« Terug