Hulp in huis voor mantelzorgers

Oude vrouw voor het raamdinsdag 30 januari 2018 14:53

Uitsluitend mantelzorgers hebben vanaf 1 april nog recht op de huishoudelijke hulp toelage. Daarmee wordt het budget wel besteedt aan de groep die het het hardste nodig heeft!

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een regeling waarbij burgers met een WMO indicatie huishoudelijke hulp kunnen inkopen voor € 5,00 per uur. De regeling was ooit bedoeld om de werkgelegeneid in deze sector te behouden. Inmiddels gaat het budget dat Almelo krijgt voor de huishoudelijke hulp toelage terug van gebracht van € 900.000 naar € 280.000 per jaar. Dus moet er wat gebeuren. Het college stelt op basis van een evaluatie voor om de regeling daarom te beperken tot de doelgroep die het het hardste nodig heeft, de mantelzorgers. Wij kunnen ons daarin vinden. De doelgroep die afvalt kan zo nodig gebruik maken van regeling huishoudelijke ondersteuning (binnen de WMO).

Tijdens de raadsvergadering heeft Wouter Teeuw wel zijn bedenkingen geuit over het hele proces waarmee dit raadsbesluit tot stand kwam:

  • Op 4 april 2017 stond de huishoudelijke hulp toelage (besluitvormend) op de raad. Voorstel was de regeling voort te zetten in 2017 (met geld dat over was van 2015, 2016) en op basis van een evaluatie te bepalen wat Almelo zou doen in 2018. Het voorstel is echter door de raad aangehouden, omdat de raad meer informatie wilde.
  • Op 9 mei 2017 was er daarom een politiek beraad. Er was vanuit de raad echter weinig belagstelleing en er kwamen geen nieuwe feiten op tafel.
  • Op 4 juli 2017 is vervolgens alsnog door de raad besloten wat op 4 april ook al voorlag (enkel de VVD was tegen). Het raadsbesluit zegt dat evaluatie voor 1 oktober 2017 gereed moet zijn.
  • De evaluatie is opgeleverd in oktober 2017 en moet vanaf toen al intern beschikbaar zijn geweest bij de gemeente.
  • Op 11 december 2017 heeft onze fractie samen met de Minimapartij twee schriftelijke vragen gesteld: wanneer krijgen wij de evaluatie en wanneer krijgt raad een voorstel. Insteek van de vragen was dat we graag de evaluatie zouden willen ontvangen en voor 2018 zouden willen besluiten over wat te doen in 2018. De tijd tot 2018 dringt dan immers.
  • Met een brief op 4 januari 2018 geeft de gemeente aan dat er meer tijd nodig is dan de gebruikelijke termijn van 30 dagen om de vragen te kunnen beantwoorden! Het is overduidelijk dat men de vragen wel kan beantwoorden (de evaluatie ligt er immers), maar niet wil beanwtoorden!
  • Op 16 januari komt het antwoord dat er inmiddels al een raadsvoorstel is en de stukken (inclusief evaluatie) bij de raad liggen. Een typisch voorbeeld van 'oude bestuurscultuur': Ambtenaren die eerst alles regelen en besluiten, voordat -via het college- de raad betrokken wordt / het besluit aan de raad wordt meegedeeld.

In het debat hebben wij duidelijk aangegeven dat we deze gang van zaken een uiting vinden van minachting van de vragenstellers en een uiting van regenteske bestuurscultuur. Merk op dat voor de kerst ook een vraag speelde rond de koopzondag, en dat kon wel met stoom en kokend water worden geregeld. Alsof vier supermarken, twee bakkers en een oliebollenjkraam belangrijkers zijn dan de vele kwetsbare burgers in de stad die huishoudelijke hulp nodig hebben. Na enig aandringen bood wethouder Van Wijk haar excuses aan voor de gang van zaken.

Labels
2018
Fractie

« Terug

Reacties op 'Hulp in huis voor mantelzorgers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.