Vragen over vervoer van en naar dagbesteding

Verpleegster oude vrouwdonderdag 18 januari 2018 21:44

Een cliënt die onverwachts vroeg wordt opgehaald en vervolgens een half uur op straat staat te wachten tot de dagopvang open is. Hoe is het mogelijk. Als fractie hebben we hierover in bredere zin vragen gesteld aan het college.

Geacht college,

Sinds de decentralisatie naar de Wmo per 1 januari 2015 is het vervoer van en naar de dagbesteding een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Sinds 1 januari 2018 organiseert in Almelo Witteveen het vervoer. Voorheen regelden de dagbesteding en zorginstelling dat zelf. “Door het onder te brengen bij één vervoerder per gemeente, ontstaan er korte lijntjes tussen gemeente en vervoerder, waardoor er betere afstemming mogelijk is. Uiteindelijk moet dat leiden tot meer en beter maatwerk voor de mensen die er gebruik van maken.” Aldus de website van Samen14.

Signalen vanuit organisaties voor dagbesteding geven aanleiding tot zorg. De overstap naar Witteveen is niet vlekkeloos verlopen. Dit lijkt vooral te komen omdat vervoer vrij ‘letterlijk’ wordt opgevat: zonder de begeleiding die de kwetsbare doelgroep nodig lijkt te hebben. Meest schokkende voorval betreft een cliënt die te vroeg is opgehaald en om 8:15 in de kou op straat is afgezet en een half uur heeft moeten wachten voordat de dagopvang opende. Voor andere mensen met knie- en rugproblemen blijken de taxibusjes weer ongeschikt. Een cliënt die niet tegen drukte kan moet te lang in een busje zitten omdat meerdere cliënten tegelijkertijd worden vervoerd. Sommige cliënten hebben bij huis begeleiding nodig naar de voordeur of in een portiek, maar een chauffeur kan en/of mag zijn taxi met overige cliënten niet ‘onbeheerd’ achterlaten. Voor deze cliënten is de vervoersdienst daarmee ongeschikt. Tenslotte geven organisaties aan dat cliënten soms te laat worden opgehaald, wat leidt tot extra kosten als het personeel van de dagbesteding daardoor langer moet blijven.

Van in ieder geval twee zorgorganisaties hebben we begrepen dat zij inmiddels zelf het vervoer van cliënten verzorgen omdat ze het niet veilig of onverantwoord vinden om hun cliënten door Witteveen te laten vervoeren. Zij krijgen daar echter geen vergoeding voor. Een van de organisaties heeft contact gezocht met de gemeente (WMO), die daarbij zou hebben aangegeven dat dit niet het probleem van de gemeente is. De organisatie voor dagbesteding moet het zelf maar oplossen met Witteveen. Dit is in overleg maar nog niet gelukt.

In de krant (Almeloos weekblad 16 januari 2018) hebben wij ook gelezen dat er een juridisch geschil loopt met Taxicentrale Witteveen omtrent het innen van eigen bijdragen Regiotaxi. Deze maand kwam ook al in het nieuws (RTV Oost) dat in Enschede Taxi Brookhuis een gehandicapt kind van 4 jaar meerdere malen niet ophaalde, een keer zonder zitje vervoerde en een keer een verkeerd kind afleverde. In oktober jl. lazen we in Tubantia ook al dat een 4-jarig meisje door Almelo dwaalde na verkeerd te zijn afgezet en/of overgedragen aan school. Het betrof hier Taxi Baan. Het roept de vraag op of er een breder probleem is rond de (aanbesteding van) vervoersdiensten.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de problematiek rond het vervoer van en naar dagbesteding?
  2. Bent u van oordeel dat deze gevallen incidenten zijn, of betreft het een structureel probleem?
  3. Heeft men bij de aanbesteding/gunning van het zogenaamde ‘OMD vervoer’ (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) ook het criterium van het begeleiden van de cliënten gehanteerd? Zo ja, hoe wordt dit in de praktijk geëvalueerd? Zo nee, waarom niet?
  4. Wie is volgens het college verantwoordelijk voor het vinden van een goede oplossing voor de geschetste problematiek? In het bijzonder: hoe ziet u de rol van de gemeente?
  5. Gaat het college actie ondernemen om zo spoedig mogelijk deze problematiek op te lossen? Zo ja welke? Zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw

Fractievoorzitter ChristenUnie Almelo

In antwoord geeft het college aan dat het vooral om incidenten gaat. Wij houden in de gaten hoe het verder gaat met de kwaliteit en kosten van het vervoer naar dagbesteding.

Labels
2018
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Vragen over vervoer van en naar dagbesteding'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.