Fractie

De Fractie van de ChristenUnie Almelo is verantwoordelijk voor de inhoudelijke standpunten van de ChristenUnie Almelo. De fractie wordt via de Denktank ondersteund door een bredere groep van inhoudelijk experts met verschillende kerkelijke achtergrond. Wilt u iets kwijt over wat u bezig houdt in Almelo? Neem dan contact op met de fractie:

Bezoekadres fractie: Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
E-mail fractie: fractie@almelo.christenunie.nl 

 • Elise Klaasen
  Fractievoorzitter ChristenUnie Almelo

  Portefeuilles:
  P.M.

 • Rita Tomas-Awanesian
  Raadslid ChristenUnie Almelo

  Portefeuilles:
  P.M.

 • Reijer Copier
  Raadsvolger ChristenUnie Almelo