Welkom bij de ChristenUnie Almelo

College investeert in actieplan mensenhandel

Wallen Red Light District.jpgwoensdag 15 juli 2020 11:13 Het college van B&W heeft besloten om werk te maken van de aanpak van mensenhandel. Er wordt twee jaar achter elkaar 50.000 euro uitgetrokken voor een plan van maatregelen. lees verder
Labels
Fractie
Mensenhandel en prostitutie

Iedereen een regenton?

regenton.jpgwoensdag 01 juli 2020 23:46 De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners te verleiden via een regenton het hemelwater af te koppelen van het riool. De motie werd ruim omarmd. lees verder
Labels

Perspectiefnota 2020 vastgesteld

stadhuis_19dedinsdag 30 juni 2020 23:12 Elk voorjaar stelt de Raad een zogenaamde Perspectiefnota vast waarin zowel inhoudelijk als financieel wordt vooruitgekeken. In het najaar wordt dit perspectief dan vertaald in een begroting voor 2021. Dit jaar was er ook een tussenbalans met een terugblik op twee jaar beleidsinspanningen van dit college. En er was een Corona-spiegel met een eerste inschatting van de impact van de Corona-crisis. lees verder
Labels

Huisartsen en verloskundigen mogen eindelijk gratis parkeren in de binnenstad

betaald parkerendinsdag 12 mei 2020 21:14 Huisartsen en verloskundigen in Almelo krijgen een ontheffing om te parkeren op plekken in het centrum waar dat normaal niet mag. Voorwaarde is wel dat ze in functie zijn. Met hulp van coalitiepartner LAS is hiermee een expliciet punt uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd lees verder
Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?

vluchtelingen 624x270maandag 09 maart 2020 09:09 Duizenden kinderen op Lesbos leven in erbarmelijke omstandigheden. Het kabinet wil (nog) niets doen. Maar we kunnen niet wegkijken. Enkele steden geven al aan opvang aan te kunnen. Ook Almelo heeft zich uiteindelijk uitgesproken om (in regionaal verband) opvang te willen regelen! lees verder
Labels
Fractie
Vluchtelingen