Ontwikkelingen op het spoor: het belang van goede treinverbindingen

IMG_20180114_113923maandag 15 januari 2018 16:27

In de raadsvergadering van 9 januari had Michiel van Heek zijn schriftelijke vragen over de trein al aangekondigd: "In de mobiliteitsvisie staat 37 keer het woord auto, 2 keer het woord bus, en slechts 1 keer het woord trein. U onderschat toch hopelijk niet het belang van openbaar vervoer voor onze stad?" En een paar dagen later stuurde de ChristenUnie-fractie de volgende brief:

Almelo, 13 januari 2018

Geacht college van B&W,

Almelo beschikt over een uitstekende aansluiting op het regionale, nationale en
internationale spoornetwerk. Regionaal door frequente stoptreinen in diverse
richtingen. Nationaal door een intercity-verbinding met de Randstad. En
internationaal door een directe trein naar Hannover en Berlijn.

Deze spoorverbindingen zijn van groot belang voor Almelo als locatiefactor, om
hier te wonen, te werken of naar school te gaan. Wij durven zelfs te stellen dat in
Almelo professionals wonen die zonder intercity-station niet voor een woning in
onze (binnen)stad hadden gekozen. Almelo staat immers niet op zichzelf. Onze
economie en samenleving moeten het hebben van een relatief korte
(reis)afstand tot centra als Enschede, Amsterdam/Schiphol en Berlijn.

Op het spoornet zijn verschillende ontwikkelingen gaande die gevolgen kunnen
hebben voor Almelo (kansen en/of bedreigingen). Momenteel spelen de volgende
zaken:

Stoptreinen
De nieuwe regering is van plan om meer sprinterdiensten aan te besteden in
regionale OV-concessies. Dit geldt onder andere voor het traject Apeldoorn –
Almelo – Enschede. Volgens NS komen in Twente door hogere bezetting met
sprinters (van andere vervoerders) de tijden van de intercity in de knel. Er is dan
wel capaciteit voor het lokale vervoer, maar de verbinding met de rest van
Nederland (halfuurs intercity-stop in Almelo) zou eronder kunnen lijden.
https://www.ovpro.nl/trein/2017/10/10/regeerakkoord-ns-mag-meebieden-op-regionale-concessies/

Intercity
De verbinding met de Randstad (m.n. Amsterdam Centraal) loopt tegenwoordig
onder andere via de Hanzelijn (via Lelystad i.p.v. Amersfoort), wat een langere
reistijd betekent van en naar Twente. Hier komt bij dat de nieuwe intercity Zwolle
– Almelo – Enschede een jaar is vertraagd. (Overigens, kan een trein die ook in
Raalte en Nijverdal stopt, eigenlijk wel een intercity genoemd worden?)
https://www.destentor.nl/zwolle/voorlopig-nog-geen-sneltrein-tussen-zwolle-en-enschede~aaa692e0/

Internationale trein Berlijn – Amsterdam
Er loopt een onderzoek om de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn te verkorten.
Eén van de varianten omvat de Hanzelijn; een ander keuzevariant is om stops te
schrappen, waaronder die in Almelo. Dat laatste zou enkel acceptabel zijn als
daarmee de verbinding tussen Hengelo en Hannover/Berlijn echt veel sneller
wordt.
http://www.euregio.eu/sites/default/files/downloads/Eindrapport%20SpoorRegio%20NL_Optimized.pdf

Nieuwe spoorverbinding Groningen – Emmen – Almelo
Er is een plan voor de aanleg van een nieuwe treinverbinding met Groningen.
Voor Almelo een interessant perspectief.
http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Spoorverbinding-Groningen-Almelo-kansrijk%E2%80%99-22484865.html

Wij hebben de volgende vragen:
• In hoeverre is het college bekend met bovenstaande (en mogelijk andere)
ontwikkelingen op het spoor?
• In hoeverre onderschrijft het college de noodzaak van goede en snelle
regionale, nationale en internationale treinverbindingen voor de Almelose
economie en samenleving?
• Welke stappen onderneemt het college om Almelo en omgeving op de
agenda te krijgen en te houden bij deze ontwikkelingen? Al dan niet samen
met de regio's Twente en Stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer). Is de
gemeente Almelo bijvoorbeeld al een (vaste) gesprekspartner in de diverse
beleidsdiscussies omtrent spoorverbindingen?

Tenslotte willen we u vragen waarom de koffie-wachtruimte op station Almelo
(Coffee Central) al zo lang (“tijdelijk”) gesloten is. Is het enkele feit dat deze
winkel van eigenaar wisselde inderdaad reden voor een maandenlange
vergunningprocedure? Wat kan het college doen dat deze voor reizigers
belangrijke voorziening snel weer open kan?

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Namens de ChristenUnie-fractie,

Michiel J. van Heek.

Labels
2018
Fractie
Steunfractie

« Terug