Geschiedenis

ChristenUnie in de raad

In 1994 lukte het de voorlopers van de ChristenUnie, GPV en RPF, om gezamenlijk met de SGP een raadszetel te bemachtigen. De ChristenUnie haalde 3,6% van de stemmen en Wieger Hof werd in de gemeenteraad gekozen. Vier jaar later, in 1998 werd Hof namens dezelfde gemobineerde lijst van drie partijen herkozen met 4,1% van de stemmen (1167 stemmen).

In 2002 haalde de inmiddels opgerichte ChristenUnie samen met de SGP wederom een raadszetel. Met 4,3% van de stemmen (1231 stemmen) was het aantal op de lijst uitgebrachte stemmen hoger dan ooit en ruim anderhalf maal de kiesdeler. Wieger Hof werd in de raad gekozen en na een jaar afgelost door Freek Nijhof.

In 2006 nam de ChristenUnie voor het eerst zelfstandig deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie haalde 4,2% van de stemmen, met 1283 stemmen meer stemmen dan ooit en slechts 185 stemmen te kort om een tweede raadszetel te bemachtigen. Jan Veenstra vertegenwoordigde de ChristenUnie in de raad. In 2010 haalde de ChristenUnie met 4,6% van de stemmen het hoogste percentage ooit (1239 stemmen). Ruim voldoende voor de herverkiezing van Jan Veenstra in de raad.

In 2014 lukte wel hetgeen in 2006 en 2010 net niet lukte. Met 1560 stemmen, ruim 300 meer dan vier jaar eerder, haalde de ChristenUnie 5,9% van de stemmen. Dit resultaat was goed voor twee volle raadszetels. Wouter Teeuw en Michiel van Heek werden in de raad geinstalleerd. Toen halverwege de rit twee wethouders opstapten, is de ChristenUnie gevraagd het minderheidscollege CDA-PvdA-SP aan te vullen. In januari 2016 werd Alex Langius uit Assen als wethouder geinstalleerd. Later werd dit een CDA-SP-ChristenUnie minderheidscollege.

In 2018 werd de stijgende lijn voortgezet. Met 1941 stemmen, 380 meer dan in 2014, haalde de ChristenUnie Almelo 6,8% van de stemmen. Op 85 stemmen na net geen derde restzetel. Naast Wouter Teeuw werd ook Jeanet Buikema-Albers in de raad gekozen. Voor het eerst een vrouw in de raad en voor het eerst iemand uit Bornebroek.

In 2022 haalde de ChristenUnie Almelo 1760 stemmen. Door de lage opkomst minder dan vier jaar eerder, maar procentueel de hoogste uitslag ooit (6,9%). Een derde zetel werd net niet gehaald en daardoor vielen we ook uit het college. Elise Klaasen-Lefeu werd gekozen als fractievoorzitter en Rita Tomas-Awanesian kwam met voorkeur (309 stemmen) de raad in.

Onderstaande grafiek toont de verkiezingsuitslagen van de ChristnUnie Almelo in de loop van de tijd en vergeleken met enkele andere partijen: