Raadbijdrage: WMO beleidsplan

stadhuis_kopdinsdag 04 december 2007 22:57

WMO beleidsplan

De zorg voor de zwakkeren in de samenleving is voor de ChristenUnie fractie de belangrijkste overheidstaak. Deze zorg komt in de WMO bij elkaar. Daarom zou de WMO voor de raad een belangrijk onderwerp moeten zijn. Daarom betreuren we het dat er zo weinig ruimte is voor een inhoudelijke discussie.

We hebben ter voorbereiding op de discussie een aantal schriftelijke vragen gesteld. Helaas hebben we hierop, ondanks de toezegging van de wethouder, geen schriftelijke antwoorden ontvangen.

Wij vinden de in het aangepaste voorstel geformuleerde visie onduidelijk. Ook hebben we moeite met de manier waarop een aantal afwegingscriteria geformuleerd zijn. Ook ontbreekt in het voorstel dat er duidelijke doelstellingen en indicatoren ontwikkeld moeten worden. De CDA fractie zal mede namens de ChristenUnie fractie hierover een amendement indienen.

Voor de ChristenUnie fractie is de compensatieplicht de hoeksteen van de WMO. Iemand met een beperking moet een gelijkwaardige uitgangspositie hebben ten opzichte van iemand zonder een beperking. Wij blijven ons afvragen of dit met het huidige beleid met betrekking tot collectieve voorzieningen, de regels voor het PGB en de eigen bijdragen wel het geval is. We vinden dat de compensatieplicht ook bij financiële tekorten het uitgangspunt moet blijven. Tot nu toe hebben we hierover geen principiële discussie gevoerd. Naar onze mening zou dit alsnog moeten gebeuren. We dienen hierover een motie in.

Voor de ChristenUnie fractie is ook de in de wet opgenomen participatieplicht essentieel. Burgers, organisaties en kerken moeten zoveel mogelijk bij de voorbereiding van het WMO beleid worden betrokken. Volgens ons gebeurt dat nu niet. Ook hierover zouden we graag eens binnen de raad willen discussiëren, op basis van een nota. Ook hierover dienen we een motie in.

Voor het uitvoeren van het WMO beleid is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers onontbeerlijk. Echter door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen wordt het vinden en behouden van vrijwilligers steeds moeilijker. We gaan ervan uit dat het college op korte termijn met een nota en raadsvoorstel komt over het beleid met betrekking tot vrijwilligers en mantelzorgers. De ChristenUnie fractie vindt dat oudere mensen die in de bijstand zitten en veel vrijwilligerswerk doen moeten worden vrijgesteld van de arbeidsplicht. We dienen hierover een motie in.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Raadbijdrage: WMO beleidsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.