Nieuw parkeerbeleid na intensief proces

betaald parkerenzaterdag 14 mei 2016 15:11

Na maanden van onrust en discussie heeft de gemeenteraad deze week een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid is een resultaat van nauwe samenwerking tussen college van B&W, gemeenteraad en samenleving.

Hieronder de bijdrage van Michiel van Heek, namens de ChristenUnie, in de raadsvergadering van 10 mei:

Onze fractie is positief over het voorliggende raadsvoorstel. Het college heeft ditmaal goed geluisterd naar de raad en daarmee naar geluiden uit de samenleving. Ook zien wij verschillende punten terug uit de parkeervisie van de ChristenUnie. Genoeg redenen om dit voorstel te steunen.

De parkeertarieven zijn minder verhoogd dan dat eerder de bedoeling was. Voor ons zijn ze nu acceptabel, mede door de goede verhouding tussen parkeergarages en straattarieven. Het rondmaken van de financiën is hierdoor wel een hele puzzel geworden. Voor de komende jaren heeft het college dekking gevonden in het investeringsprogramma voor de binnenstad. We vinden het bijzonder jammer dat er voorlopig geen geld zal zijn voor extra investeringen in de binnenstad. Toch hebben we begrip voor deze keuze. Winkeliers hebben zich fel verzet tegen elke maatregel die de gemeente geld zou kunnen opleveren of besparen. Daarbij werd de indruk gewekt dat parkeervriendelijkheid de beste investering in de binnenstad is. Zo gezien is een dekking uit het investeringsfonds geen vreemde keuze.

Voor de toekomst wil de ChristenUnie vooral inzetten op kostenbesparende maatregelen. De bezuinigingen op Parkeerbeheer worden structureel, wat ons betreft. Ook moeten we goed kijken naar capaciteitsbeperking. Gelukkig heeft het college daar in het raadsvoorstel ook oog voor. Helaas komt dit punt niet in het dictum voor. Kan ik van de wethouder wel de toezegging krijgen dat het college alert blijft op dit punt? En dat capaciteitsbeperking niet alleen gaat om het eventueel bebouwen van "street level" parkeerterreinen maar ook om het herontwikkelen van parkeergarages? Ik stel me voor dat op elke specifieke plek geanalyseerd wordt hoe de parkeerbehoefte zich verhoudt tot de capaciteit. Is het college met ons eens dat dit de manier is om structureel te besparen op beheerkosten en kapitaallasten?

Labels
Fractie

« Terug