Motie CU en GL voor in kaartbrengen knelpunten gehandicapten

rolstoel-610maandag 09 mei 2016 13:48

De ChristenUnie heeft, samen met GroenLinks, een motie opgesteld waarin het college van B&W wordt opgedragen een 'lokale inclusie agenda' op te stellen. Dit is een document waarin het gemeentelijk beleid voor mensen met een functiebeperking wordt beschreven.

De motie ligt in het verlengde van eerdere acties van de ChristenUnie om meer tegemoet te komen aan de ongemakken en meerkosten die gehandicapten hebben. In het verlengde hiervan is eerder ook een pilot gestart met een collectieve ziektekostenverzekering die vooral gericht is op chronisch zieken. De motie wordt inmiddels mede gesteund en ingediend door LAS, SP, PvdA, Minima partij, D66 en Leefbaar Almelo en kan daarmee rekenen op een meerderheid. De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 10 mei 2016,

Constaterende dat,
• de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
• dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle stap is richting een toegankelijke samenleving;
• gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusiebeleid (beleidsontwikkeling voor mensen met een functiebeperking/handicap) in- en uit te voeren;
• dit grote gevolgen heeft voor regels rond toegankelijkheid van o.a. openbare ruimten, mobiliteit en verkiezingen;
• gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag;
• de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken moet worden bij het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
• een Lokale Inclusie Agenda op te stellen;
• Hierbij goed (toegankelijkheids-) knelpunten, wettelijke plichten, financiële kaders en middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren;
• Dit te doen in overleg met de doelgroep en hun organisaties;
• De raad voor 1 oktober 2016) een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda;

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels

« Terug

Reacties op 'Motie CU en GL voor in kaartbrengen knelpunten gehandicapten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.