Wel of niet een regenboogzebrapad?

er is hoopdinsdag 10 mei 2016 18:16

Het lijkt een rage te worden. Ook in Almelo kwam de motie langs voor een regenboogzebrapad in de stad. Dit kleurrijke zebrapad staat voor diversiteit en acceptatie van (seksuele) minderheden. Wat vindt de ChristenUnie Almelo hiervan?

Onze bijdrage luidde als volgt: De motie presenteert Almelo als een gastvrije stad voor iedereen die minderheden accepteert en tolereert. Ook voor de ChristenUnie fractie is iedereen van harte welkom, ongeacht geaardheid of afkomst. Wij staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. In die zin vinden we de motie sympathiek, maar we hebben wel een drietal vragen gesteld.

  1. Naast LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender) zijn er andere minderheden die onze aandacht verdienen. Tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk n.a.v. Charlie Hebdo bleek bijvoorbeeld dat ook in Almelo joden, i.h.b. de jongeren, niet meer met een keppeltje op over straat durven. En vluchtelingen uit Syrië, zijn die voor iedereen welkom? Of de vervolgde christenen die naar onze stad komen? Waarom wordt in de motie een bijzondere behandeling voorgesteld voor één bepaalde groep? Wat gaat de raad doen wanneer andere minderheden de gemeente ook vragen een symbool te realiseren? Waarom is niet gezocht naar een algemene oplossing? Voor de ChristenUnie is namelijk iedereen welkom, ongeacht geaardheid of afkomst.
  2. Waar ligt de grens rond het gebruiken van openbare en veiligheidsmaatregelen voor allerlei maatschappelijke acties, hoe goed bedoeld ook? Wat volgt? We noemen dit ook omdat een gekleurd zebrapad juridisch gezien (volgens Wegenverkeerswet) geen zebrapad is. Dat kan verwarring of onveilige situaties geven als mensen denken dat het wel een zebrapad is. Dit is wel op te lossen door er stoplichten bij te plaatsen of de zebra in een voetgangersgebied te realiseren. Maar hoe wordt dit in Almelo  opgelost?
  3. Wordt het doel hier wel mee gediend? Help je hier de LHBT-gemeenschap echt mee? We willen elkaar best een stukje symboliekpolitiek gunnen, maar is het niet beter om met sociale partners (scholen, bedrijven, woningbouwvereniging, politie, wijkbeheer etc.) inspanningen af te spreken om pesten en uitsluiting tegen te gaan? Graag de visie van de indieners hierop. Een bord met uitleg erbij, dat Almelo tegen discriminatie is, lijkt in ieder geval gewenst.

Tenslotte: de regenboog is ook een christelijk symbool. Het is een teken van Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal komen. De regenboog staat daarmee voor Gods trouw en vergeving, voor de mensheid in al zijn gebrokenheid. Het is onze bede dat het regenboogzeebrapad, mocht hij er komen, ook daarvan een getuige mag zijn!

Bovenstaande bijdrage is samengesteld op basis van reactie uit onze achterban. Het blijkt dat er zeer verschillend over wordt gedacht. Zowel een stem voor (we staan voor een inclusieve samenleving) als een stem tegen (dit is symboolpolitiek) valt te motiveren. De fractie heeft overeenkomstig gestemd.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Wel of niet een regenboogzebrapad?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.