Koopzondag? Zo doen we dat in Almelo!

koopzondag624dinsdag 12 december 2017 23:04

Vier supermarkten, twee bakkers en een oliebollenkraam lobbyen om op zondag eerder open te gaan. Een (verdeeld) college regelt dat even. Tijd om andere belanghebbenden te spreken heeft de wethouder niet. Coalitiepartners CDA en SP vinden het allemaal prima. ChistenUnie en Minimapartij zijn de enige partijen die zich uitspreken tegen de 24-uurseconomie.

De PvdA geeft tijdens de raadsdiscussie nog wel aan dat het voorstel aan alle kanten rammelt. Dit wordt ter plekke gerepareerd. Ook geeft zij aan dat het collegevoorstel verder gaat dan waar de winkeliers om vragen. Maakt niet uit, de raad neemt zelfs een voorstel van D66 en VVD aan om nog verder te verruimen. Op de vraag waarom een brief van de ChristenUnie niet bij de stukken zit en andere (lobby)brieven wel heeft wethouder Cornelissen geen antwoord. Tijd om bijvoorbeeld kerken te spreken heeft het college niet gehad, dat wil men achteraf doen (evaluatie). Onze coalitiepartners CDA en SP zeggen geen enkel woord tijdens het debat. Via een stemverklaring laat het CDA wel weten geen pincipiele bezwaren te hebben en stemt, net als de rest van de raad, unaniem voor. Alleen de Minimapartij -die nog een voorstel doet de openingstijden op 11-17 vast te stellen- stemt net als de ChristenUnie tegen. De liberale gedachte is dat een winkel open moet kunnen zijn wanneer ze dat willen. Zie onderstaand (globaal geschetst) de bijdrage van de ChristenUnie.

Voorzitter,

‘Zo doen we dat in Almelo’. Het is de gevleugelde uitspraak van een oud wethouder. Hij gaf daarmee aan dat hij eerst de zaakjes wel regelde, en pas later naar de procedures keek. Hij was er trots op. Wij hebben er zo onze bedenkingen bij. Bij dit raadsvoorstel moesten wij aan deze uitspraak denken:
- Op woensdag 29 november om half zeven ‘s avonds stuurt de burgemeester een email naar de fractievoorzitters dat het college met een voorstel gaat komen voor de koopzondagen 24 en 31 december.
- Nog geen 24 uur later, donderdag iets voor vier uur bericht de griffie ons dat het presidium al heeft vergaderd en stukken op internet staan. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.
- Vrijdagochtend staat het bericht al in Tubantia, die alle credits aan de VVD geeft.
- Pas vier dagen later, op dinsdag 5 december, beslist het college over het voorstel.
- En nu, 12 december, kan de raad dat om tien uur ’s avonds wel even aftikken.
Oude tijden lijken te herleven.

Voorzitter, waarom die haast om snel even een raadsbesluit van amper drie jaar oud aan te passen? Het oude voorstel, waar twee raadsvergaderingen nodig waren voor een besluit (14 sept en 7 okt 2014), kende een bewust afgewogen balans tussen zondagsrust enerzijds en commercie anderzijds. Wat is er veranderd sinds 2014? De lobby van 4 supermarkten, 2 bakkers en een oliebollenkraam heeft blijkbaar gewerkt. Lobby van MKB wordt zelfs als enige argument in het voorstel genoemd. Het argument van burgerinitiatief of dat wordt voorzien in een behoefte is immers onzin, ook sluiting van alle winkels op zondag voorziet in een behoefte.

Het voorstel doet daarmee ook denken aan de landelijke discussie rond afschaffing van de dividendbelasting. Geen enkele coalitiepartij had het in hun programma staan. Grote bedrijven lobbyen. Economisch belang gaat voor andere maatschappelijke belangen. Zo ligt er een voorstel waarbij feitelijk 1 coalitiepartner heel erg blij is, maar dat wordt niet zo direct gezegd. Het is frappant dat in Almelo twee van de drie coalitiepartners – ChristenUnie en SP – zich in hun verkiezingsprogramma expliciet uitspreken tegen een verruiming van de koopzondag. Opmerkelijk dat juist dit college met het voorstel komt. Opmerkelijk ook de eenzijdige input bij de stukken. Heeft de wethouder ook bij andere maatschappelijke organisaties feedback opgehaald? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe is dit afgewogen? Of gaat het erom wie het hardste roept of het beste lobbyt?

Binnen het college heeft wethouder Langius expliciet bezwaar laten aantekenen tegen dit voorstel. Als ChristenUnie hebben we eerder bewust gepleit voor een minderheidscollege. Daarmee zijn we ons er bewust van dat de raad elk collegevoorstel kan afwijzen. Echter, ons pleidooi was vanuit de gedachte dat democratie niet betekent dat de meerderheid de minderheid zijn wil oplegt (dat is juist dictatuur), maar juist vanuit de gedacht dat de kern van democratie is dat er rekening wordt gehouden met minderheden. Alleen daardoor kunnen besluiten bij meerderheid worden genomen, waar iedereen zich bij neerlegt. Wij hopen dat u als raad uw verantwoordelijkheid neemt, en dit meeneemt in uw overwegingen.

Wouter Teeuw
Michiel van Heek

Labels
2017
Fractie

« Terug

Reacties op 'Koopzondag? Zo doen we dat in Almelo!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.