ChristenUnie gunt Almelo een fijn, lang Kerstweekend

ChristenUnie_Kerstbeeld_2015.jpgvrijdag 01 december 2017 13:34

Steeds vaker en steeds langer moeten winkels open kunnen. De zondagmiddag alleen voldoet niet meer. Nu moet ook de zondagochtend er aan geloven. Is het dan nooit genoeg, vraagt de ChristenUnie zich af.

Geacht college van B&W,

De fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van uw raadsvoorstel om winkels open te kunnen stellen op de zondagochtenden voor de feestdagen. Wij zijn verbijsterd. Hoe kan een college (nota bene met wethouders van CDA, SP en ChristenUnie) tot zo'n voorstel komen?

De huidige Winkeltijdenverordening is van oktober 2014. Heel recent dus. U weet ook dat deze verordening het resultaat is van een lange discussie met een gevoelig compromis tussen (zondags)rust en nijverheid. De zondagochtend is daarbij bewust vrij gehouden, onder andere om kerken tegemoet te komen. Bent u amper 3 jaar later al zover om dit delicate evenwicht te verschuiven in de richting van meer koopzondag?

Een aantal bedrijven knipt met zijn vingers en u bereidt met stoom en kokend water een raadsvoorstel voor. Wat een voortvarendheid! Maar wat zegt dit over een evenwichtige belangenafweging? Nu lijken enkel economische belangen een rol te spelen, terwijl de maatschappij veel meer belangen kent. Samenleven lukt alleen als we met elkaar rekening houden. Dus ook bijvoorbeeld met het (wettelijk) recht op een ongestoorde kerkdienst.

De kalendersituatie die zich nu voordoet, is niet uniek. Zij doet zich gemiddeld eens in de 10 jaar voor; de laatste keren waren in 2000 en 2006. Rechtvaardigt de "(mega)drukte" van toen, dat u nu een uitzondering op de Winkeltijdenverordening voorstelt? Wij kunnen ons die vermeende chaos niet herinneren. De andere twee argumenten die u noemt zijn zelfs nog dubieuzer; een uiterst zwakke basis om te stellen dat de verordening van 2014 niet meer voldoet.

Tenslotte, erkent u niet de zorg van veel mensen dat Kerst steeds meer een feest van commercie en consumptie wordt, in plaats van een feest van rust en bezinning? De ChristenUnie accepteert het feit dat Kerst en Nieuwjaar voor een fijn, lang weekend zorgen dit jaar. Wij gunnen iedereen rust in het leven en rust op straat. En we roepen het college op om dat ook te doen.

Wij wensen u alvast gezegende Kerstdagen,
Hoogachtend,
Wouter Teeuw,
Michiel van Heek.

Labels
2017
Fractie

« Terug