Schriftelijke vragen Huishoudelijke Hulp Toelage

Oude vrouw voor het raammaandag 11 december 2017 18:39

Mensen met een zorgindicatie én mantelzorgers kunnen in Almelo (extra) uren huishoudelijke hulp inkopen voor 5 euro per uur. Een mooi systeem. Alleen is nu nog steeds niet helder of de regeling volgend jaar ook bestaat.

Samen met de Minima partij stelt de ChristenUnie Almelo hierover vragen aan het college.

Geacht college,

Op 4 juli heeft de raad het raadsvoorstel aangenomen waarin staat dat er voor 1 oktober 2017 een evaluatie van de Regeling HHT zal komen. De reden hiervoor is om te beoordelen hoe de middelen na 2017 besteed gaan worden. Tot op heden heeft de
raad geen evaluatie en geen voorstel voor inzet van middelen vanaf 1 januari 2018 ontvangen.

Inwoners die van de Regeling HHT gebruik maken verkeren hierdoor in grote onzekerheid, maar ook voor organisaties is het niet duidelijk of zij na 1 januari 2018 nog diensten kunnen leveren op grond van de Regeling HHT, of een hiermee vergelijkbare (nieuwe) regeling.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Wanneer krijgen wij voornoemde evaluatie?
  2. Wanneer krijgt de raad het voorstel om al dan niet door te gaan met de Regeling HHT, c.q. een vergelijkbare regeling?

Gezien het gegeven dat het momenteel niet duidelijk is of en hoe de regeling HHT per 1 januari 2018 voortgezet wordt willen wij u dringend verzoeken de vragen vóór 1 januari 2018 te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis, Minimapartij
Wouter Teeuw, ChristenUnie

Labels
2017
Fractie

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen Huishoudelijke Hulp Toelage'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.