Water in de binnenstad

IMG_20170318_104908vrijdag 17 maart 2017 19:00

Op 20 december stemden de ChristenUnie en Almelo Centraal als enige fracties tegen een onderzoek naar het verbreden van de nieuw aan te leggen havenkom in de binnenstad. Is de ChristenUnie dan geen voorstander van water in de stad? En van een mooie, rechte zichtlijn van en naar het nieuwe centrumplein?

Op 7 maart werden de uitkomsten van het onderzoek besproken in een politiek beraad. Om de nieuwe havenkom verbreed aan te leggen, zou een deel van het Albert Heijn-blok en van de Cranenborgh-flat gesloopt moeten worden. Meerkosten: € 10 miljoen. Dat ging de meeste raadsfracties toch wel te ver.

Lees de bijdrage van ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek in het politiek beraad van 7 maart:

Voorzitter, op één punt is de ChristenUnie-fractie het helemaal eens met de indieners van deze motie. Ook wij zijn erop tegen om nu te investeren in het Albert Heijn-blok en die over tien jaar weer te slopen. Dat is kapitaalvernietiging en dat is niet uit te leggen aan de mensen in Almelo. Om dezelfde reden zijn wij tegen het nu slopen van de Cranenborgh-flat. Die is nog lang niet afgeschreven, de appartementen zijn vol en mensen wonen er naar tevredenheid. Het is niet duurzaam om die flat nu te slopen.

Daarom hebben wij tegen de motie gestemd.

Ons voorstel is: ja, nu investeren in het Albert Heijn-blok, maar met mate, en laten we nog maar even wachten met het verbreden van de havenkom. Dus niet nu, niet over 5 jaar en ook niet over 10 jaar.

Daar wil ik nog iets aan toevoegen. In deze discussie gaat het ook over het terugbrengen van winkeloppervlak. Maar waarom? Ik begrijp dat winkelformules staan te popelen om zich te vestigen aan de Woonboulevard. De gemeente Almelo moet haar stinkende best om die aan de haven (in het centrum) te krijgen. Want het kan toch niet zo zijn dat we in de binnenstad vierkante meters slopen en tegelijkertijd zeggen: gaan jullie maar mooi aan de rand van de stad zitten met je winkels? Ook dat is niet duurzaam. We hebben niet voor niets een focus op de binnenstad.

Labels
2017
Fractie

« Terug