Plan voor fiets helaas verworpen

IMG_20170409_134136woensdag 22 maart 2017 22:26

De tijd dat voorstellen van B&W automatisch door de gemeenteraad werden aangenomen, ligt gelukkig achter ons. Maar soms worden ook goede plannen verworpen. Zo werd het mobiliteitsplan Binnenstad-Noord op 21 maart door de raad afgewezen. Jammer; het had een mooie impuls kunnen geven aan de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers. Lees hier de bijdrage van ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek.

Voorzitter,
Dit is hoe we het graag zien. Een raadsvoorstel met alternatieven. Zelfs de tegenstanders worden op hun wenken bediend met optie D. De ChristenUnie kiest voor optie B (eenrichtingsverkeer op de Sluiskades). We hebben daar 3 redenen voor:

1. veiligheid voor fietsers
2. bereikbaarheid per fiets en auto
3. de zwijgende meerderheid is hierbij gebaat

Ad 1. Veiligheid voor fietsers. Het kruispunt bij de Friese brug is een van de gevaarlijkste kruispunten van Almelo. Laten we dat niet bagatelliseren. Als mensen zeggen dat het wel meevalt, is dat hun subjectieve waarneming. Statistieken liegen niet. Dit kruispunt is niet voor niets een black spot.

Ad 2. De bereikbaarheid per fiets is een doorlopende, constante opgave voor de gemeente. Nederlandse steden hebben een internationale reputatie van fietsvriendelijkheid hoog te houden. Stilstand is achteruitgang. En de Sluiskade voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Optie A en B geven de Sluiskade een broodnodige update. Maar ook de bereikbaarheid per auto wordt met deze plannen verbeterd. Uit het noorden komend staan er straks geen verkeerslichten meer. Overigens kiezen wij ook in verband met de bereikbaarheid per auto voor optie B en niet voor A.

Ad 3. De mensen in Almelo zijn hierbij gebaat. Natuurlijk zijn wij niet doof voor de vele protesten op plan A en in mindere mate ook op plan B. Verkeerskundige veranderingen zorgen altijd voor een boel onrust. Er is volop aandacht voor de nadelen - vermeende nadelen ook nog vaak. De voordelen blijven daardoor onderbelicht. Van diverse kanten, ook van bewoners van de Sluiskade, horen wij: we willen heel graag dat de verkeerssituatie wordt aangepakt. De ChristenUnie is het eens met deze mensen. De voordelen van optie B wegen ruimschoots op tegen de nadelen.

Labels
2017

« Terug