Hoogbouw

Omgang van college met burgers en organisaties

Naar de mening van de ChristenUnie fractie gaat het college regelmatig onzorgvuldig om met de burgers en organisaties in Almelo. Dat vinden wij zorgwekkend. Daarom hebben we daar speciaal aandacht voor gevraagd bij discussies/voorstellen over:

Hoogbouw Van Rechteren Limpurgsingel/Nijreessingel/Hospitaalweg

De ChristenUnie fractie was zeer verbaasd dat plotseling een plan voor hoogbouw aan de Van Rechteren Limpurgsingel/Nijreessingel/Hospitaalweg op de website van de gemeente werd geplaatst. Terwijl de raad eerder deze plek had afgewezen als geschikte locatie voor hoogbouw. Er was afgesproken dat het college eerst de raad zou horen, voordat een plan zou worden ontwikkeld. De raadsfracties hebben hierover veel brieven van verontruste burgers ontvangen.

In eerste instantie heeft de ChristenUnie fractie, samen met ALA, GL en AOV, vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Omdat het antwoord van het college onbevredigend was en het college haar toezegging niet na kwam hebben we samen met ALA in de raad van 2 oktober 2007 een motie ingediend, om het plan te stoppen. Deze motie werd door veel fracties in de raad gesteund. Alleen de CDA fractie was tegen. Hiermee is het plan van tafel. De raad heeft hiermee ook een duidelijk signaal afgegeven dat ze niet met zich laat sollen.

Ook de bouw van een 23 verdiepingen hoge woontoren op de hoek Hofstraat-Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo gaat niet door. Het college heeft dat in juni 2008 besloten nadat twee onafhankelijke bureaus, na cultuurhistorisch onderzoek - los van elkaar - de conclusie trokken dat het zeventig meter hoge gebouw niet thuishoort op een plek waar stad en platteland elkaar raken.

Onze aandacht is in de media uitgebreid belicht, onder andere: