Spoorweg deldensestraat

Spoorwegovergang Deldensestraat

Het college stelde voor om de spoorwegovergang Deldensestraat te sluiten. Almelo krijgt € 2,5 mln van Prorail wanneer de overweg wordt gesloten. Dit bedrag is gebruikt voor de investeringen in Almelo Verdiept. De ChristenUnie fractie heeft ervoor gepleit om de spoorwegovergang open te houden voor fietsers en wandelaars. Immers de overgang ligt in een historische route naar Twickel. Daarom is er een fietstunnel langs de Weezebeek aangelegd. En recent heeft de minister besloten dat er ook geld beschikbaar is wanneer de veiligheid van een overgang door selectieve sluiting toch sterk verbetert.

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober heeft de ChristenUnie fractie het volgende naar voren gebracht: "De ChristenUnie fractie en meerdere fracties in de raad hebben steeds gepleit voor goede routes voor fietsers en voetgangers naar het buitengebied. Daarom is de fietstunnel langs de Weezebeek aangelegd. Maar straks heeft die tunnel geen enkele functie meer. Daarmee is de investering voor niets geweest. Daar komt bij dat de nieuwe route veel langer is en erg fietsonvriendelijk. Daardoor zal er vrijwel geen fietser of voetganger meer van deze nieuwe route gebruik maken. Dit is niet bevorderlijk voor het recreatieve gebruik van het buitengebied. Wij willen daarom graag de spoorwegovergang open houden voor fietsers en voetgangers. Ook de Tweede Kamer betreurt het dat er veel overwegen worden gesloten in voor fietsers en voetgangers aantrekkelijke routes. Daarom heeft de minister recent besloten dat een gedeeltelijke sluiting ook voor vergoeding in aanmerking kan komen, wanneer de verkeersveiligheid ook dan voldoende verbetert. Daarom pleiten we ervoor dat de gemeente alsnog onderzoekt welke vergoeding de gemeente krijgt wanneer de spoorwegovergang alleen wordt afgesloten voor autoverkeer en dus open blijft voor fietsers en wandellaars. Zolang dit onderzoek niet is afgerond vinden wij sluiting van de overweg ongewenst.”

We hebben daarom een amendement ingediend om te onderzoeken of Almelo de benodigde gelden ook ontvangt wanneer de spoorwegovergang toch open blijft voor fietsers en wandelaars. Maar een meerderheid in de raad steunde het amendement niet. De overweg wordt dus gesloten. Door Tubantia en het Almelo’s Weekblad is aandacht besteed aan onze inzet: