Een tegenprestatie voor je uitkering

werkeloosheiddinsdag 01 september 2020 23:39

De raad heeft ingestemd met de mogelijkheid om bij het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie op te kunnen leggen van maximaal 20 uur per week gedurende 44 weken per jaar. Voorwaarde is maatwerk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkene, die zelf aangeeft wat hij of zij wil leren. Lees de bijdrage van Wouter Teeuw namens de fractie.

De tegenprestatie hinkt op twee gedachten. Enerzijds is er het “voor wat hoort wat” principe. Degenen die te ver van de arbeidsmarkt afstaan, voor wie re-integratie geen zin heeft, laat die toch maar wat doen voor hun uitkering. Bij het beoogde effect lezen we in het raadsvoorstel ook over het behouden van het draagvlak voor uitkering-verlening in de stad.

Anderzijds is er het aspect van het activeren van inwoners, ze uit hun sociaal isolement halen en ze waar mogelijk weer toeleiden naar werk. Wat onze fractie betreft staat dit laatste centraal. De ChristenUnie is voorstander van een tegenprestatie, maar niet als straf of vanuit een voor wat hoort wat, maar vooral vanuit een bijdrage richting participatie in maatschappij, activering en re-integratie.

Wat onze fractie betreft wordt in de verordening wat dat betreft wel iets teveel aandacht gelegd op het feit dat de tegenprestatie geen re-integratie instrument mag zijn en ook niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Vooral Art 3 lid 5 lijkt door te slaan. De woorden dat een tegenprestatie “naar zijn aard niet gericht is op toetreding tot de arbeidsmarkt” klinken alsof koste wat het kost voorkomen moet worden dat de tegenprestatie tot werk leidt. Je kunt je afvragen, staat hier het belang van de uitkeringsgerechtigden voorop, of het belang van een college of raad? En is, met een beroep op dit artikel, elke tegenprestatie zelfs niet aan te vechten? Botst het niet met principe werk voor uitkering?

Bij HRM cursussen rond verzuim heb ik geleerd: werkhervatting is belangrijk voor herstel, dan dat herstel is voor werkhervatting. Ik herhaal: als je bijvoorbeeld een langdurig zieke weer aan het werk wilt krijgen dan geldt dat het hervatten van werk belangrijker is voor persoonlijk herstel, dan dat persoonlijk herstel is voor het hervatten van werk. Immers, als je als langdurig zieke herstelt kun je nog steeds niet functioneren, het gaat om die werkhervatting, al is het maar een enkel uur.

Het amendement van de raad d.d. 7 november 2019 vraagt ook om “nadruk op persoonlijke ontwikkeling om belemmering om aan het werk te gaan tegen te gaan.” We doen een oproep aan het college hier in de praktijk de nadruk op leggen!

Labels

« Terug

Reacties op 'Een tegenprestatie voor je uitkering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.