Almelo van het gas af?

Gaspomp Groningendinsdag 01 september 2020 23:58

De raad heeft in meerderheid een 'Warmtevisie' aangenomen. Deze geeft richting aan hoe Almelo toewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, te beginnen met plannen in de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek en het bedrijventerrein Bornsestraat. Lees de bijdrage van Jeanet Buikema namens de fractie.

De warmtevisie voor de gemeente Almelo zoals die nu voor ligt is uitgebreid besproken tijdens het Politiek Beraad van 9 juni. De fractie van de ChristenUnie kan zich vinden in deze visie. Wij vinden het belangrijk om een goede lijn uit te zetten om te komen tot de opgave om woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.
Voor ons is deze opgave duidelijk, uitvoering geven aan de afspraken in het Klimaatakkoord dat Nederland heeft ondertekend.
Inwoners van Almelo moeten dit echter ook onderkennen. Voor veel mensen komen deze maatregelen over als moeten en geeft het daarom de nodige weerstand. In de communicatie naar de inwoners, met name de huizen eigenaren, moet daarom terdege uitgelegd worden waarom deze stappen genomen worden. Het draagt bij aan een prettiger woonklimaat in de huizen, besparing op energiekosten, bijdrage aan het verbeteren van het milieu.
Zo moeten we de inwoners van Almelo enthousiast maken voor deze visie en het draagvlak voor de maatregelen vergroten. Daar hoort ook bij dat de mensen gewezen worden op bepaalde subsidiemogelijkheden en dat de gemeente daar voortvarend aan meewerkt.
Mensen kunnen ook elkaar enthousiast maken door hun eigen inzet voor hun woning te delen. Op de site duurzamehuizenroute.nl staan voorbeelden van hoe woningen aangepast zijn. Ook woningen in Almelo staan op deze site. Een jaren 30 woning die totaal is aangepast en nu nul-op-de-meter heeft en energielabel A+++
Als inwoners in de uitvoeringsplannen zo veel mogelijk mee mogen praten en beslissen waar dat kan, krijgen ze meer een gevoel dat er niet over hun beslist wordt en ze ook hun eigen ervaringen en wensen kwijt kunnen.
Wat betreft de huurwoningen van de woningbouwcorporaties zou het een goed idee zijn om de verhuurderheffing, die als tijdelijk geïntroduceerd is maar nu permanent geworden is, af te schaffen en de vrijkomende middelen te besteden aan het verduurzamen van het woningbestand. Het college kan zich hiervoor sterk maken naar de landelijke overheid, zoals ook vele andere gemeenten doen.

Labels
Energie
Fractie

« Terug

Reacties op 'Almelo van het gas af?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.