Mondelinge vragen Openbaar vervoer wijk Aalderinkshoek

buurtbus.jpgmaandag 28 september 2020 09:53

In de wijk Aaldrinkshoek is een grote concentratie senioren aanwezig. Tegelijkertijd is er, omdat een reguliere lijnbus is omgezet naar een buurtbus die vanwege COVID-19 niet rijdt, een zeer gebrekkige situatie van het openbaar vervoer in deze wijk. Reden voor het stellen van vragen.

De coronacrisis treft ons allemaal. In deze tijd zijn veel dingen niet meer zoals we het gewend zijn.
Zo ook het Openbaar Vervoer in onze stad. De normale bussen rijden weer volgens de oude dienstregeling. Dit geldt echter niet voor de buurtbussen. Omdat deze niet aan de eisen kunnen voldoen die op dit moment gesteld worden in verband met besmettingsgevaar van het coronavirus.
Het gevolg is dan wel dat met name oudere mensen in onze stad verstoken blijven van de mogelijkheid om met de bus naar het centrum van de stad te komen.
In de wijk Aalderinkshoek rijdt normaal de buurtbus lijn 525. Deze bus vangt het gat in de dienstregeling op van lijn 681 den Ham-Almelo die voor 10.00 uur en na 15.00 uur door deze wijk rijdt. Nu de buurtbus niet meer rijdt is er dus tussen 10.00 uur en 15.00 uur geen openbaar vervoer in deze wijk terwijl de bewoners van de Aalderinkshoek dat wel gewend waren. Vooral de oudere bewoners van deze wijk maken veel gebruik van deze mogelijkheid van openbaar vervoer. Aangezien het einde van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus nog niet in zicht is blijft het dus voor de oudere bewoners van deze wijk nog steeds moeilijk om overdag met het openbaar vervoer te reizen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat in het contract dat gemaakt is met Keolis/Syntus bij de start van lijn 525 een clausule is opgenomen dat wanneer de kleine buurtbus niet inzetbaar is Keolis met een normale bus moet rijden?
  2. Zo ja, kan het college Keolis aan deze clausule houden zodat deze grote bus ingezet wordt om het gat in de dienstregeling op te vullen zolang de beperkende coronamaatregelen gelden?
  3. Zo nee, kan het college er dan bij Keolis op aandringen dat lijn 681 ook tussen 10.00 uur en 15.00 uur de uitgebreide route door de Aalderinkshoek rijdt zoals dat ook voor 10.00 uur en na 15.00 uur het geval is?
  4. In het westen van het land zijn de kleine acht persoons bussen al wel aangepast en rijden weer gewoon. Kan het college er bij Keolis ook spoed achter zetten dat ook hier de kleine bussen aangepast worden en ze weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden?

In antwoord op de vragen, gesteld door Jeanet Buikema, gaf de wethouder Maathuis aan dat de vragen worden doorgeleidt naar de Provincie Overijssel. Zij hebben immers het contract met Keolis gesloten.

Wij wachten verder af en hopen dat er spoedig ook lokaal een politiek beraad komt over het OV in de Aaldrinkshoek. Onze fractie heeft op 5 maart 2018 schriftelijke vragen gesteld over het Openbaar Vervoer in de wijk Aalderinkshoek. Daarop is geantwoord dat uitkomsten van een onderzoek door Keolis met de gemeenteraad gedeeld zullen worden. In april 2019 was dit nog niet gebeurd en als antwoord op schriftelijke vervolgvragen door ons is toegezegd dat in september 2019 hierover een Politiek Beraad zou worden gehouden. Daar wachten we nog steeds op.

 

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Mondelinge vragen Openbaar vervoer wijk Aalderinkshoek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.