Wijkcentra sluiten?

wijkcentrumwoensdag 26 oktober 2016 21:28

Er is veel commotie rond de wijkcentra. De PvdA organiseert verzet. Wil de wethouder de wijkcentra sluiten? Was is er aan de hand en wat vindt de ChristenUnie ervan?

Het beleid van Almelo rond de wijkcentra is de laatste jaren gericht geweeest op het realiseren van multifunctionele welzijnsaccomodaties zoals Eniver. Het beheer daarvan moest worden geprofessionaliseerd (ontzorgen van de vrijwilligers) en is daarom uitbesteedt aan Accres. Waar doelgroepen/specifieke organisaties eerder gebruik maakten van (oude) panden was het idee dat deze panden zouden worden gesloten (verkoop) en de doelgroepen zich moesten verplaatsten naar de multifunctionele accomodaties. Argument hiervoor was dat doelgroepen moesten integreren (maakbare samenleving). Bij de wijkcentra die niet door Accres worden beheerd (De Trefhoek, Erve Noordik, Egbertus) zagen we dat de gemeente er feitelijk naar streefde om activiteiten aldaar weg te halen en deze te verplaatsen naar de Accres accomodaties, zodat die rendabel werden.

De ChristenUnie heeft zich altijd fel verzet tegen deze professionalisering van wijkcentra. Wij hebben altijd het belang van vrijwilligers benadrukt. De hele gang van zaken doet ons een beetje denken aan de decentralisaties in de zorg: de overheid trekt eerst van alles naar zich toe, zet er dan dure professionals op, en wil er vervolgens weer van af omdat het onbetaalbaar is. Wij pleiten altijd al voor de inzet van vrijwilligers om kosten te drukken en het beheer van accomodaties door doelgroepen. Zeker de kleinere (oude) accomodaties kunnen worden overgedaan aan doelgroepen.

Van belang is ook om eerst te weten wat werkelijke kosten per accommodatie zijn (we hebben hier in 2014 ook vragen over gesteld).
Het huidige beleid is dat alle accomodaties even duur zijn. Dit leidt ertoe dat de goedkope accomodaties worden gesloten en de dure in stand worden gehouden (omdat je immers voor dezelfde prijs in een duurdere, luxere accomodatie kunt zitten). Wij pleiten ervoor - en wethouder van Marle heeft dat ooit toegezegd - om met integrale kostprijzen per accomodatie te werken. Een kostendekkende huurprijs, inclusief verrekening van bezettingsgraad en vrijwilligerswerk als schoonmaak en schilderkunst, is hier een middel om toe te werken naar efficient gebruik van goedkopere accomodaties. Ook organisaties als Scoop en de Cirkel moeten daarbij transparant huur betalen!

Blijft de vraag hoe het verder moet met de wijkcentra. De ChristenUnie hecht aan de functie van wijkcentra. Tegelijkertijd zou het goed kunnen dat bepaalde activiteiten worden ondergebracht in andere gebouwen van, bijvoorbeeld, (sport)verenigingen of kerken.   Wij hebben de wethouder geadviseerd om met een startnotitie rond de wijkcentra te komen en deze met de raad te bespreken. In de startnotitie kan dan aandacht worden besteed aan de exacte opdrachtbeschrijving, de uitgangspunten, het plan van aanpak, in welke fasen van het proces de wijkbewoners/wijkcentra in de discussie worden betrokken, ik welke fasen van het proces de raad wordt betrokken en met welk doel, etc. Op deze manier is het proces, het doel, en de betrokkenheid van alle betrokkenen voor iedereen transparant. Er is behoefte aan duidelijkheid.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Wijkcentra sluiten?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.