Verslaving

Amusementshal

De ChristenUnie fractie is mordicus tegen het openen van een amusementshal. Uit oogpunt van gokverslaving is dit naar onze mening een slechte zaak. Het draagt ook niet bij tot een bruisende binnenstad. Het is ook in tegenspraak met de bezuiniging op verslavingszorg. Daarnaast hebben we principiele bezwaren. Af en toe duikt helaas deze discussie weer op, wanneer ondernemers denken veel geld te kunnen verdienen over de ruggen van de zwakken in onze samenleving. Gelukkig heeft het college hierin een duidelijk standpunt: men wil geen speelhal.

Coffeeshops

Het openen van meerdere coffeeshops is wat ons betreft helemaal uit den boze. Onlangs bleek uit een onderzoek van het Trimbos instituut dat er door het gebruik van softdrugs per jaar 2000 schizofrenie patiënten bijkomen. Bovendien zijn de coffeeshops maar trieste aangelegenheden die absoluut geen bijdrage leveren aan de opwaardering van de binnenstad. Daar komt nog bij dat de aanvoer illegaal is en dus verboden. Een slechte zaak dat het nog steeds getolereerd wordt. Het is goed dat het aantal coffeeshops in Twente afneemt.