Kapvergunningen

Kapvergunningen XL business park

“ChristenUnie voorkomt kappen in één keer” kopte Tubantia in december 2006. Het ging over het XL Businesspark. Daarna volgden, tot op de dag van vandaag, nog vele verschillende berichten. Iedere keer was de status weer anders. Waar ging het nu om?
De gemeente is het XL Business park Twente (voorheen aangeduid als Regionaal Bedrijven Terrein of RBT) aan het ontwikkelen. De bedrijvenpark bij Bornebroek is bedoeld voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben. Omdat kapvergunning veel tijd kosten heeft de gemeente bij voorbaat een kapvergunning aangevraagd voor alle bomen in het hele gebied, of ze nu wel of niet gekapt moeten worden. Dit voorkomt later oponthoud.
Wat wil de ChristenUnie? De ChristenUnie wil dat de gemeente er een zorgvuldige werkwijze op nahoudt. Dit houdt in dat er eerste een landschapsplan komt, zodat duidelijk is welke bomen gekapt dienen te worden, en dan pas een kapvergunning wordt aangevraagd. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het college –met name voor toekomstige situaties– een andere werkwijze op te dragen. De motie kreeg echter geen steun van de coalitiepartijen CDA en PvdA en dus geen meerderheid.
Wat is nu de stand van zaken? Overleg met de ambtenaren was vruchtbaarder. De kapvergunning werd aangehouden. Uiteindelijk kwam er echter wel een kapvergunning, zei het voor 370 bomen (in plaats van aanvankelijk 463 bomen). Ook zijn twee bezwaren ingediend tegen de vergunning (o.a. door IVN).

Zijn de zorgen nu over? Neen, geenszins. Er zijn twee fundamentele zaken mis die continue aandacht verdienen.
  • Vastgelegd uitgangspunt is dat en inbedding plaats vindt van het bedrijventerrein in het landschap. Inmiddels is er een beeldkwaliteitplan op kavelniveau voor de eerste fase. Er is daarbij geen rekening gehouden met het landschap en er blijft vrijwel dan ook geen boom staan. Zie hoe belangrijk een zorgvuldige procedure is.
  • De bestuurlijke onduidelijkheid speelt niet alleen bij het XL Businesspark. Ook in Almelo Noordoost worden er bijvoorbeeld al kavels uitgegeven terwijl er nog niet eens een bestemmingsplan is! De bestuurscultuur in Almelo is een punt van grote zorg. Zie ook het dossier 'burger en overheid samen'.