Bestemmingsplannen

Omgang van college met burgers en organisaties

Naar de mening van de ChristenUnie fractie gaat het college regelmatig onzorgvuldig om met de burgers en organisaties in Almelo. Dat vinden wij zorgwekkend. Daarom hebben we daar speciaal aandacht voor gevraagd bij discussies/voorstellen over:

Bestemmingsplannen

De gemeente start voortdurend allerlei art. 19 procedures, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Dat maakt het voor de raad moeilijk om haar verantwoordelijk in te vullen. De ChristenUnie fractie heeft hierover een notitie gestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad. Deze notitie is in een tweetal vergaderingen besproken met diverse fracties en met een aantal ambtenaren. In de nieuwe aanpak worden concept bestemmingsplannen in een informatiebijeenkomst aan de raad gepresenteerd. Elke fractie moet zelf beoordelen of zij het plan opnieuw voor een vergadering wil agenderen.