Noordflank terug naar de landbouw

noordflankzaterdag 16 april 2016 21:12

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raad op 12 april ingestemd met het collegevoorstel om de Noordflank terug te verkopen aan de landbouw. De Noordflank is het gebied dat ooit door de gemeente is aangekocht voor het project Waterrijk, een project waar de ChristenUnie altijd kritisch over is geweest.

Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek:

De ChristenUnie steunt de verkoop van de Noordflank aan de provincie. Wij denken dat dit financieel-economisch de beste optie is en we vinden het ook goed dat dit veenweidegebied weer een agrarische bestemming krijgt. Een bestemming die het nooit had moeten verliezen.

Dat is dan ook ons eerste punt van kritiek op het voorliggende raadsvoorstel. De voorgeschiedenis van dit dossier begint niet, zoals in het raadsvoorstel, in 2012, maar veel eerder, met de plannen voor Waterrijk, die nooit hadden moeten gebeuren zonder goede demografische onderbouwing.

Een tweede punt is: wij vinden dat er in het raadsvoorstel te makkelijk over de kwestie milieuruimte heengestapt wordt. Er wordt gesteld dat milieuverbruiksruimte geen belemmering blijkt voor de vestiging van de drie nieuwe agrarische bedrijven. Maar waaruit blijkt dat dan? Dat wordt niet uitgelegd. Hoeveel ruimte is er nu en hoeveel ruimte is er straks na vestiging van die drie boerderijen? En bovenal: hoeveel ruimte blijft er nog over voor niet-agrarische bedrijven (Bedrijvenpark Twente en XL Park)? Dit zijn vragen waar onze fractie graag een antwoord op wil. Want stikstofdepositie kon wel eens een nijpend probleem worden de komende jaren.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de mensen binnen en buiten deze raad die zich hebben ingezet voor een alternatieve invulling van de Noordflank, in de vorm van een dorpslandgoed. Onze fractie heeft niet zoveel met het idealisme van een communale leefstijl. Maar dat neemt niet weg dat een dorpslandgoed best iets had kunnen toevoegen voor Almelo. Voor bepaalde doelgroepen.

Punt is dat Almelo op dit moment vooral behoefte heeft aan zekerheid. Experimenten kunnen we niet gebruiken. De provincie biedt ons nu de zekerheid die we nodig hebben. Laten we daar als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid in nemen.

Op het punt over de stikstofdepositie stelde wethouder Ten Seldam de ChristenUnie-fractie gerust met haar garantie dat een globale inschatting heeft uitgewezen dat de milieuverbruiksruimte voldoende is voor alle betrokken gebruikers. Tevens zegde zij toe dat straks bij het bestemmen van de agrarische bedrijven (in de bestemmingsplanprocedure) de gemeente een nauwkeurig onderzoek naar de milieuverbruiksruimte zal doen.

Labels
Fractie

« Terug