Update: oude stadhuis en parkeren

parkeergarage-stadhuis-asdvrijdag 26 februari 2016 10:14

In de afgelopen twee weken zijn er politieke beraden geweest over twee onderwerpen die al langere tijd spelen: de toekomst van het voormalige stadhuis en parkeren in het centrum. Het zijn lastige onderwerpen waar binnen de gemeenteraad en het college van Almelo verschillend over wordt gedacht. Hierbij kort de inbreng van de ChristenUnie-fractie.

Voor het oude stadhuis liggen er momenteel 4 voorstellen: één plan om het te renoveren met appartementen, één plan om het casco te hergebruiken (ook voor appartementen, bovenste verdieping verdwijnt), en twee plannen om het gebouw te slopen en er een woonwijkje te bouwen. De ChristenUnie-fractie is voorstander van het eerste plan, uit de koker van de Almelose stichting Hergebruik Gebouwen. Dit is een principiële keuze van de ChristenUnie voor duurzaamheid, cultuurhistorie en visie op de stad (een stad heeft bijzondere plekken nodig, geen 13 in een dozijn). Daar komt nu nog bij dat het plan van Hergebruik Gebouwen ook financieel het meest interessant lijkt.

In het politiek beraad over parkeren heeft de ChristenUnie-fractie verwezen naar haar eigen parkeervisie. Die bestaat uit 3 punten: 1. parkeerbeleid is een middel en geen doel op zich, 2. parkeren moet kostendekkend zijn, en 3. derden moeten niet onnodig last hebben van het parkeerbeleid. Op het punt van kostendekkendheid wees de ChristenUnie op de grens aan het verhogen van de parkeertarieven. Raadslid Michiel van Heek: "De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn en zich niet uit de markt prijzen." De gemeente zal dus moeten snijden aan de kostenkant, onder andere door parkeergarages te transformeren naar een andere functie (de helft staat leeg en ze kosten de gemeente veel geld). Op het punt van "derden" sprak de ChristenUnie zich uit voor het betrekken van burgers in de bewonersgebieden, en dan tijdig, niet pas na een besluit door de gemeente.

Labels
Fractie

« Terug