Oplossing voor Bibliotheek en Stadsmuseum

bibliotheekwoensdag 28 oktober 2020 07:34

De gemoederen liepen hoog op waar het gaat om de bezuinigingen op cultuur. De coalitiepartners komen nu met een voorstel dat de storm tot bedaren moet brengen. De fractie van de ChristenUnie is zeer verheugd hierover.

Van de gemeenteraad kreeg het college de opdracht om op de subsidiepartners te bezuinigen. Na jarenlang snijden in eigen vlees moesten zij ook hun steentje bijdragen aan de zware opgave waar de stad voor staat. Een percentage van 10% werd genoemd. Uiteindelijk werd het iets minder, maar de fractie van de ChristenUnie maakte zich wel grote zorgen over met name de opgaven die lagen bij het Stadsmuseum en de Bibliotheek. Vooral ook, omdat de discussie zich verhardde, zeker richting de bieb. Enkele raadsfracties riepen er al toe op dat de bieb de sleutel mocht komen inleveren.

Onze fractie is verheugd dat we met onze coalitiepartners tot een voorstel hebben kunnen komen die een 'zachte landing' van de bezuiningen op de Bibliotheek en het Stadsmuseum mogelijk maakt, en ook Almelo Sociaal tegemoet komt. De bibliotheek moet in 2021 geen 200.000 euro, maar 100.000 euro bezuinigen; en de bezuinining van 50.000 euro op het Stadsmuseum wordt over drie jaar uitgesmeerd. Hiermee lijken er geen wezenlijke problemen meer te zijn rond de bezuinigingsvoorstellen. De voorstellen komen praktisch overeen met wat betrokkenen zelf ook al hebben voorgesteld. Hopelijk is de kou nu uit de lucht.

Wel blijft onze fractie van mening dat (1) de subsidieverordeningen op de schop moeten en subsidies veel meer een instrument moeten worden waarmee raad bepaalde doelen nastreeft en wil behalen en (2) er een cultuurvisie moet komen waarin de raad -onder andere- duidelijker uitspreekt wat voor stad we als Almelo willen zijn en welk 'kaliber' museum hierbij hoort; en ook hoe we de taken en toekomst van de bibliotheek zien. Bij de begrotingsbehandeling op 12 november a.s. zullen we daartoe met voorstellen komen.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Oplossing voor Bibliotheek en Stadsmuseum'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.