Hornbach in Almelo?

hornbach.jpgdinsdag 20 oktober 2020 22:00

Bij een stad van het 'kaliber' Almelo hoort een faciliteit zoals 'een Hornbach'. Dat is een van de redenen dat de fractie voor het Bestemmingsplan Rhijnbeek heeft gestemd. Zie de bijdrage van Jeanet Buikema.

Het bestemmingsplan Rhijnbeek moet de vestiging van een Hornbach bouwmarkt mogelijk maken. Dat dit al een langslepend onderwerp in Almelo is is duidelijk. Voor mijn beeldvorming in dit dossier zat ik wat voorgaande informatie op te zoeken over dit onderwerp. Ik kwam een artikel tegen in het Dagblad Tubantia van 8 januari 2013 waarin meegedeeld werd dat Hornbach onder voorwaarde van goedkeuring van de raad een perceel grond gekocht had voor een bouwmarkt. Als de raad akkoord is met het bestemmingsplan kan in het najaar of de volgende winter begonnen worden met de bouw. Hoe anders is het allemaal gelopen. Vandaag 20 oktober 2020, bijna zeven jaar later ligt dus het uiteindelijke bestemmingsplan ter besluitvorming voor.

De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met dit bestemmingsplan. Hornbach in Almelo kan er voor zorgen dat er vanuit de omliggende gemeenten nog meer mensen in Almelo komen winkelen. Mensen die hier toch eenmaal zijn voor een boodschap bij Hornbach kunnen ook verder winkelen in onze binnenstad. Een bouwmarkt van dit formaat is een publiekstrekker die Almelo best gebruiken kan.

Ook zorgt het voor de nodige arbeidsplaatsen met tevens mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De verkeersafwikkeling is nog wel een punt van aandacht. Een bouwmarkt van deze omvang zorgt voor veel verkeersbewegingen die allemaal via de Henriette Roland Holstlaan afgewikkeld moeten worden. Het plan dat hiervoor ontwikkeld is, is ingewikkeld maar zou moeten kunnen werken.

Er zijn nogal wat, soms tekstuele, wijzigingen in het bestemmingsplan na de termijn van ter inzage legging. Dit getuigt van goed overleg met belanghebbenden.

Een niet onbelangrijke partij hierbij zijn de omwonenden van het bedoelde perceel, met name zij die aan de Bornerbroeksestraat wonen. Zij krijgen een ander uitzicht voor hun woning. Het vrije uitzicht dat zij nu hebben, is echter ook niet altijd zo geweest. Ook in het vigerende bestemmingsplan was bebouwing met een hoogte van 12 meter mogelijk, dezelfde hoogte als nu bij Hornbach. Aan hen is tegemoet gekomen door het bouwvak op te schuiven en een goede afscherming te maken met groenvoorziening.

Het uitgebreide verslag van de contacten met onze buurgemeente maakt duidelijk dat bijna alle buurgemeenten geen bezwaar zien in de komst van Hornbach op deze locatie.

En wanneer zou dan nu de eerste schop de grond in gaan. Aan de ene kant hoop ik dat er morgen in de Tubantia staat dat volgende winter (evenals zeven jaar geleden) de bouw kan beginnen. Of misschien zijn ze dan al halverwege. We gaan het zien. Maar als dit bestemmingsplan vanavond vastgesteld wordt zijn we in ieder geval weer een hele stap verder.

Hartelijke groet,

Jeanet Buikema

ChristenUnie Almelo

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Hornbach in Almelo?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.