Soweco-motie gekaapt door sourcing-lobby

soweco168dinsdag 17 januari 2017 23:52

Een motie die door ChristenUnie, Leefbaar Almelo, Almelo Centraal, PVA en GroenLinks was ingediend om de positie van Soweco te versterken, heeft een opmerkelijke wending gekregen. Middels een amendement van Democraten.nu, LAS en CDA werd het besluitpunt over Soweco en het belang van mensen met een arbeidsbeperking volledig afgezwakt.

Momenteel onderhandelt het college met Twente Milieu over het buiten de deur zetten van het groenbedrijf. De raad heeft zich meermaals afgevraagd waarom nu precies Twente Milieu? In de oorspronkelijke motie deden de aanvragers daarom drie verzoeken aan het college van B&W :
1– Transparant te maken welke alternatieven er allemaal zijn afgewogen en op basis van welke argumenten deze wel of niet zijn of nog verder worden uitgewerkt;
2– De raad meerdere alternatieven voor te leggen;
3– In alle varianten te garanderen dat de inzet van mensen met een arbeidshandicap door Soweco (of zijn opvolgers) minimaal de huidige inzet is, en er als Gemeente Almelo ook verantwoordelijk voor te zijn en erop toe te zien dat deze inzet, ook op langere termijn, daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Wie kan daar nu tegen zijn zou je zeggen?

Het CDA kwam echter met bezwaar tegen punt drie. Hoewel het college punt drie omarmde en het belang ervan benadrukte, en hoewel het CDA zich tot nu toe altijd sterk heeft gemaakt voor Soweco, kwam namens het CDA aspirant Tweede kamerlid Eugène van Mierlo met een onbegrijpelijk verhaal dat punt drie niet acceptabel was. Het klonk erg technisch en leek meer ingegeven te zijn door openlijke geuite kritiek dat het CDA onvoldoende bij de voorbereiding van de motie was betrokken, dan door inhoudelijke argumenten. Hoe dan ook, Democraten.nu en LAS, die altijd al voorstander zijn geweest van commerciële outsourcing (wat absoluut niet in het belang is van de mensen met een arbeidshandicap!) doken erop om punt twee kern van de motie te maken, en het CDA hierin mee te krijgen. En passant moest ook de overwegingen dat "in lijn met eerder beleid Soweco een logische keuze zou zijn voor het uitvoeren van het groenbeheer" worden geschrapt.

Zo verdween Soweco uit de motie die wel zijn naam droeg, stemden alle indieners zelf tegen de motie, maar werd de motie over rechts aangenomen. De VVD zag het met genoegen aan, ook zij hebben altijd outsourcing en het in de markt zetten van het groenbedrijf altijd benadrukt. De publieke tribune zat ondertussen vol met medewerkers van het groenbedrijf. De krachttermen die zij gebruikten toen de motie werd aangenomen kunnen hier niet herhaald worden.

Het is nu aan het college wat ze met de motie doen, en hoe ze 'alternatieven' gaan interpreteren. Hopelijk gaan we het groenbedrijf nu niet in de uitverkoop doen voor de laagste bieder. Dan hebben CDA en LAS toch iets uit te leggen aan hun achterban? Sowieso onbegrijpelijk hoe het CDA zich zo voor dit karretje heeft laten spannen. Hopelijk is het geen profileringsdrang over de rug van de mensen met een arbeidshandicap.

Labels
2017
Fractie

« Terug

Reacties op 'Soweco-motie gekaapt door sourcing-lobby'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.