Masterplan

Masterplan binnenstad Almelo

Almelo werkt aan een ambitieus masterplan voor de binnenstad. Wat gaat er eigenlijk allemaal veranderen? In een gefaseerde aanpak worden o.a. de volgende zaken gerealiseerd:

  • Doortrekken van het water/de haven de stad in, een dertig meter brede waterkom van ongeveer C&A tot kijkshop. Water van de Hagengracht en Molenstreng terug in de stad.
  • Afbraak van gebied rond huidige VVV en Kloosterhofflat en herbouw met een nieuw stadhuis.
  • Afbraak van het gebied rond scheepvaarthuis en realisatie aldaar van een waterrijke woonwijk.
  • Herinrichting van het winkelgebied (meer rondjes kunnen lopen) en herstel van veel historische zichtlijnen o.a. richting het Kolkje.
  • Looproute van station langs Fortezza (oude Praxis terrein) naar winkelgebied.

Het geheel wordt uitgevoerd voor gezamenlijke kosten en risico met een bouwconsortium waardoor de kosten voor de gemeente beperkt blijven tot 10 miljoen over 10 jaar (dit is bijzonder weinig vergeleken met wat andere steden uitgeven aan revitalisering van hun binnenstad). Als ChristenUnie worstelen we een beetje met wat we vanuit onze principes nu van deze plannen moeten vinden. Valt hier een specifiek “christelijke” mening over te geven? In beginsel staan we positief ten opzichte van deze ontwikkelingen die goed zijn voor de stad (en dus haar inwoners) en relatief weinig kosten. Wel is aandacht nodig voor het behoud van sociale woningbouw rond het centrum (in kader afbraak Castelloflat).

Toch heeft de fractie ChristenUnie tegengestemd. Waarom? Dit heeft te maken met zorgvuldig bestuur. Er is heel veel geheime informatie die niet gedeeld mag worden. Woningbouwverenigingen zijn niet altijd betrokken en lijken dwars te gaan liggen. Maar bovenal wordt er nu formeel “slechts” besloten op hoofdlijnen, terwijl het onze sterke indruk is feitelijk (de-facto) over veel meer wordt besloten. Afspraken over, bijvoorbeeld, kosten en bouwvolumes hangen zo samen dat er niet alleen geen weg meer terug is, maar ook geen ruimte voor alternatieven. De invloed van de raad op verdere ontwikkelingen lijkt daarmee slechts op papier te bestaan. De fractie ChristenUnie heeft ervoor gepleit om eerst de criteria vast te leggen waaraan de plannen moeten voldoen (scheiden visie en uitvoering), met een duidelijke rol voor de raad. Dit is helaas niet gebeurd.

Je kunt zeggen dat een ruime meerderheid (CDA, PvdA, VVD, D66 = 26 van de 35 raadszetels) voor de binnenstadsplannen heeft gestemd. Het gaat echter om een ontzettend ingrijpend plan voor Almelo. Wij vinden het daarom beschamend dat hierin de raad niet unaniem is: 6 van de 10 partijen hebben tegen gestemd…

Zie ook ons standpunt ten aanzien van het bouwen van een nieuw stadhuis, en onze opvatting over de aanpak rond het binnenstadsplan en de grondexploitaties.


Beeldkwaliteit Binnenstad Almelo

Presentatie informatiebijeenkomst 22 januari 2008