Plan Oostgevel morgenavond in vragenhalfuur

oostgevel-kleinmaandag 26 januari 2015 11:43

Op 13 januari heeft het college goedkeuring verleend aan het plan Oostgevel Centrumplein/Waagplein. De fracties van ChristenUnie en VVD hebben op twee punten moeite met dit besluit. Punt 1: de beeldkwaliteit. Punt 2: de besluitvormingsprocedure. Morgenavond stellen we het college een aantal vragen hierover.

Onze fracties hebben herhaaldelijk onze zorgen geuit over het uitzonderlijk hoge aandeel sociale huur in de binnenstad en wat dat betekent voor de toekomst van de stad. Wethouder Bruggink zei vorige week tijdens het politiek beraad over wonen dat hij zijn best doet om de "middenklasse en hoger" naar de binnenstad te halen. Maar een dergelijke ambitie vraagt wel wat van de architectuur in de binnenstad. Wij denken dat het middelmatige plan dat nu is goedgekeurd twijfelende kopers c.q. huurders niet over de streep trekt.

De jaren '60 blokkendoos van Duthler en V&D gaat vervangen worden door een blokkendoos uit 2015. Hoe gaan we dat over pakweg 20 jaar waarderen? Hebben we wel iets geleerd in de afgelopen 50 jaar? Op deze manier komt er niets van de oude grandeur terug in Almelo. Het is zo'n gemiste kans; er had ons inziens veel meer uit gehaald kunnen worden. Als je nagaat wat er in het verleden op deze plek heeft gestaan. En aan de overkant nog steeds staat: het Waaggebouw, het huis van bewaring en de oude bank op de hoek. Het Waagplein heeft onlangs een bijpassend stijlvolle inrichting met straatbaksteen gekregen. Hoe sterk zou het dan zijn als de Oostgevel ook in deze stijl werd opgetrokken.

1. Bent u met ons van mening dat de beeldkwaliteit die nu wordt neergezet teleurstellend is te noemen als je nagaat wat er mogelijkheid was geweest?
2. Wat heeft de gemeente er aan gedaan om het onderste uit de kan te halen met betrekking tot de beeldkwaliteit?
3. Wat is er op dit moment nog mogelijk? Kunnen er nog accentverschillen aangebracht worden?

In het besluitvormingsproces heeft het college gekozen voor het instrument "buitenplans afwijken", in plaats van voor de gebruikelijke bestemmingsplanwijziging. Normaal gesproken moet de gemeenteraad bij buitenplans afwijken nog steeds een "verklaring van geen bedenking" afgeven. In Almelo heeft de gemeenteraad in het verleden echter afstand gedaan van deze bevoegdheid, in bepaalde "categorieën van gevallen". Daardoor heeft het college een handige manier om de gemeenteraad te omzeilen. Daarmee omzeilt het college echter wel de gekozen vertegenwoordigers van de Almelose bevolking, die de komende decennia tegen dit nieuwe plan moet aankijken. Burgers en ondernemers hadden graag willen meebeslissen: we willen toch allemaal een stad waar we trots op kunnen zijn?

4. Waarom heeft het college gekozen voor een procedure waarin het de gemeenteraad passeert?
5. Welke "categorie van gevallen" is er hier van toepassing?
6. Hoe heeft het college de belangen van de Almelose bevolking op deze beeldbepalende plek kunnen meewegen?

Labels

« Terug