Afvalinzameling met beleid

ladder van lansinkdinsdag 03 oktober 2017 23:00

In een politiek beraad lieten de verschillende raadsfracties weten welke kant het volgens hen op moet met de afvalinzameling in Almelo. Hier de bijdrage van de ChristenUnie-fractie.

Mooi dat de presentatie vanavond begon met de Ladder van Lansink. U bent waarschijnlijk wel op de hoogte van het Rekenkameronderzoek dat stelt dat burgers weinig ophebben met een doelstelling van 50 kg restafval per jaar. Burgers hebben veel meer met een doelstelling als: een schone stad, of een schone aarde. De Ladder van Lansink sluit daar goed bij aan.

Wat moet er volgens de ChristenUnie gebeuren met de inzameling van plastic, papier en restafval:

Plastic
Volgens het evaluatierapport van de gemeente zijn we goed op weg: een stijging van 507% aan gescheiden plasticafval en verpakkingsmaterialen. Maar u kent ook het CBS-rapport, dat stelt dat we minder naar kwantiteit en meer naar de kwaliteit van dit afval moeten kijken. U gaf net zelf al aan dat verwerker Attero regelmatig zendingen afkeurt, omdat er nog teveel restafval tussen het plastic zit. Waardoor het nauwelijks gerecycled kan worden. Ik denk dat het geen onwil is, maar veel mensen begrijpen nog steeds niet goed wat wel en wat niet in de plastic-container mag. Bijvoorbeeld chipszakken mogen niet, omdat er een laagje metaal in zit. Maar blikjes, die helemaal metaal zijn, mogen weer wel. Mensen zetten plastic tuinstoelen naast de plastic-container. Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet precies waar de klepel hangt. Hoe krijgen we dit beter tussen de oren?

Papier
Uit het evaluatierapport van de gemeente blijkt dat de hoeveelheid gescheiden papierafval sinds de komst van de blauwe huiscontainer niet gestegen is. Dan is het milieu-effect dus nul geweest. Blijkbaar deden de kerken en verenigingen, die voorheen het papier ophaalden, het nog niet zo slecht, en heeft de gemeente een probleem opgelost dat niet bestond. Dus als er een nieuwe plastic-container aan huis komt, mag die van ons in plaats van de papiercontainer.

Restafval
Laten we de grijze container voorlopig handhaven. Omgekeerd inzamelen heeft tijd nodig. Door een te snelle invoering neemt de kans op zwerfafval toe. Dat risico willen we niet. En ook vinden we de afstand tot de milieustraatjes op veel plekken nog te groot. Een punt waar we als fractie al lang op hameren: zelf je afval wegbrengen moet wel op loop- of fietsafstand kunnen.

Labels
2017
Fractie

« Terug