Regionale Energie Strategie

Zonnepanelen installatie.jpgdinsdag 22 juni 2021 20:43

In de raadsvergadering van 22 juni is de Regionale Energie Strategie Twente 1.0 aan de orde geweest. De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met dit koersdocument.

We bepalen hierin voor de regio Twente hoe we de energietransitie in gang gaan zetten. De ChristenUnie ziet de noodzaak om af te stappen van de fossiele grondstoffen voor energie om het uitputten van de aarde tegen te gaan.  Vanuit het Rijk komt de opdracht om 35 TWh aan duurzame energie op land op te wekken in 2030. Dit is naast de opgave die er ligt om energie op zee op te wekken. Voor de RES Twente 1.0 komt dit neer op 1,5 TWh dat opgewekt moet worden door zonnepanelen en/of door windturbines. Vooralsnog gaat men er vanuit dat dit bewerkstelligt moet worden met bewezen methoden, dus voornamelijk wind- en zonne-energie.

De Almelose Raad heeft al eerder de duurzaamheidsladder aangenomen. Dit houdt in dat we eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op daken van grote gebouwen willen aanleggen, zoals bijvoorbeeld bij bedrijven op het XL Businesspark. Als dat niet meer kan dan gaan we over op de zogenaamde ‘zonneparken’. De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat inwoners van Almelo kunnen participeren in de opbrengsten van de zonneparken. Zo zijn niet alleen de lasten maar ook de lusten voor de plaatselijke inwoners. Almelo is hier mee al een eind op weg met lokale corporaties voor energielevering. Dit is ook een uitgangspunt van het koersdocument om minimaal 50% te participeren met plaatselijke bewoners en bedrijven.

Almelo is al een goed eind op weg met onze opgave. Aan de Aadijk is al een groot zonnepark aangelegd en als alle plannen doorgaan halen we onze opgave aan zonne-energie ruim voor 2030. Nog niet alle gemeenten in Twente zijn zo voortvarend aan het werk als Almelo. Daarom is er in de raadsvergadering van  22 juni ook een motie aangenomen die mede door de ChristenUnie is ingediend. Deze motie roept de provincie Overijssel op om hun regisserende rol op te pakken en de andere gemeenten aan te sporen om ook werk van hun opgave te maken.

Dit koersdocument vormt de basis voor het verder ontwikkelen van de plannen. Elke twee jaar zal er een update komen, in 2023 dus de RES 2.0. Hierin worden ook weer nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Labels
Energie
Fractie

« Terug

Reacties op 'Regionale Energie Strategie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.