Nieuwbouw sportpark

zwemmer.jpgwoensdag 26 mei 2021 21:00

Almelo krijgt een nieuw zwembad! Dit heugelijke feit is door de raad besloten door het benodigde geld beschikbaar te stellen. Feitelijk is het nog een bezuinigingsmaatregel ook, omdat het nieuwe bad minder energie verbruikt. Het college kan nu aan de slag met de realisatie.

Hieronder de bijdrage van de fractie ChristenUnie:

---

Een nieuw zwembad voor Almelo. Het zal er dan nu toch van komen.

Veel is er over gediscussieerd over hoe het wel moet en over hoe het niet moet.

Klankbordgroep is in het leven geroepen om te horen hoe met name zwemmers over dit plan denken. Hier en daar zijn nog weer wijzigingen op de plannen gekomen. Het resultaat is een goed plan dat nu ter besluitvorming voor ligt waarbij met zoveel mogelijk wensen en argumenten rekening is gehouden. Een plan waar de fractie van de ChristenUnie mee in kan stemmen al is het dan nog wel met een aanvulling.

Een wedstrijdbad van 15,4 meter breed voldoet aan de minimumeisen van de KNZB. Hoe die eisen in de toekomst zich zullen ontwikkelen weet natuurlijk niemand. Wat we wel weten is dat als we nu een wedstrijdbad willen hebben dat voor 50 jaar voldoet het verstandig is om de advies richtlijnen te volgen voor een breedte van 16 meter. We gaan nu niet een nieuw bad aanleggen wat het dan weer net niet is. De meerkosten die daar mee gemoeid zijn, zijn het ons wel waard. We dienen dan ook mede het amendement op initiatief van LAS in om het wedstrijdbad binnen te verbreden van 15,4 naar 16 meter.

Maar aangezien een eigenschap van een zwembad is dat het gevuld is met water, moeten we toch ook opmerken dat de gemeente Almelo niet zwemt in het geld. Dat maakt dat we weloverwogen keuzes moeten maken. Het is mooi dat dit zwembad er komen kan als voorziening voor onze inwoners maar dat vraagt wel om goede besluiten bij een uitgave van ruim 22 miljoen euro. Daarom dient onze fractie ook samen met CDA, VVD en LAS een amendement in om dit bedrag als taakstellend te bestempelen.

Ook gaan we er van uit dat de toezeggingen die in het exploitatie overzicht van het Sportbedrijf gedaan worden daadwerkelijk gegarandeerd worden. Dit is een belangrijke peiler onder de dekking van de kapitaallast. Wel hebben we nog onze bedenking bij de toeslag van 1 euro op het kaartje voor recreatief zwemmen. Dit is waarschijnlijk het kaartje dat het meest verkocht zal gaan worden dus waar veel Almeloers soms diep voor in de buidel moeten tasten. Aan de andere kant is de verhoging van het tarief met 1 euro en 5 cent misschien toch wel realistisch voor een compleet nieuw zwembad. Het Sportbedrijf stelt voor om de verhoging van de tarieven nu al stapsgewijs in gang te zetten. Het zou goed zijn om hiermee ook de schommelingen in de bezoekersaantallen te monitoren. Dan kan blijken of mensen weg blijven omdat het kaartje te duur wordt.

Een ander idee zou zijn om bepaalde abonnementsvormen nog eens onder de loep te nemen of hier nog iets in te wijzigen valt. We dienen dan ook de motie, op initiatief van LAS, mede in om nog eens te onderzoeken of er op een andere manier nog iets te verdienen valt op de tarieven, zodat het zwembad voor iedereen betaalbaar blijft.

Alles overziende hopen wij dat het zwembad veel plezier zal geven aan veel Almeloers. Het zal een aanwinst worden voor onze stad met wellicht ook aantrekkende werking in de regio.

--

De fractie van de ChristenUnie was mede-indiender van twee amendementen (taakstellend krediet als maximum uit te geven bedrag & verbreden wedstrijdbad naar 16 meter) en een motie (beter en breder tarievenbeleid) die alle met ruime meerderheid werden aangenomen door de raad.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Nieuwbouw sportpark'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.