Leerlingenvervoer

Basisschooldinsdag 25 mei 2021 22:05

Het college wil het leerlingenvervoer beperken voor leerlingen die minimaal zes kilometer van school wonen en maximaal negen jaar oud zijn. De raad heeft er uiteindelijk 10 jaar van gemaakt. De ChristenUnie steunde de 10 jaar grens en heeft het volgende gezegd.

Leerlingenvervoer is belangrijk voor de ChristenUnie. Het vergroot de keuzevrijheid van ouders om te kunnen kiezen voor een school die past bij hun opvoeding en overtuiging. De overheid beschermt dit recht ook via artikel 23 van de grondwet. Leerlingenvervoer vergroot sowieso in alle opzichten de mogelijkheid je kind een passende school te laten bezoeken. Het collegevoorstel is te normeren op minimaal zes kilometer en de leeftijd te verlagen naar negen jaar. De vraag is wat ons betreft of dit de schoolkeuze in gevaar brengt, waardoor ouders hun kind niet naar een passende school doen gaan.

Voor het speciaal onderwijs lijkt dit sowieso niet het geval te zijn. Als een kind niet zelf kan fietsen, vanwege welke beperkingen dan ook, of ouders niet kunnen begeleiden, wordt sowieso wat geregeld. Hier is een maatwerkregeling voor.

Als ouders zelf kiezen voor een school aan de andere kant van de stad, of buiten de stad, Ypelo, Enschede, Zutphen, dan regelt de een dat zelf, of met andere ouders, of met de oppas of buren, en de ander doet een beroep op de gemeente. Dat is al willekeurig. Misschien kent de een de regels ook beter dan de ander. Of wil iemand niet met het busje worden opgehaald. De ChristenUnie vind onderwijskeuze heel belangrijk, maar is er niet per se voor dat de overheid alles voor je regelt. Vrijheid mag in die zin ouders ook wel iets kosten, we hoeven niet alles af te wentelen op het collectief.

In principe kunnen we voor dit voorstel stemmen, gebaseerd op normen van de VNG, maar leeftijd en afstand blijft willekeurig. Bovendien is, waar het om veiligheid gaat, de verkeersveiligheid rond scholen een veel groter probleem. Dit pleit er juist voor dat kinderen met de fiets gaan, en ouders kinderen leren fietsen onder hun eigen begeleiding, in plaats van dat iedereen met de auto naar school komt.

Onze fractie vindt eigenlijk dat voor ieder kind, dus ongeacht leeftijd en afstand, vastgesteld zou moeten worden:
- Kan het zelfstandig of onder begeleiding naar school?
- Zijn ouders in staat om de hoognodige begeleiding te geven?
Dat vraagt om een heel andere verordening waarbij je het hele leerlingenvervoer maatwerk wilt maken, waarbij in overleg met ouders, school en gemeente oplossingen worden gezocht om te doen wat echt nodig is. Een amendement van PvdA vraagt hier om, maar hier lijkt veel meer tijd voor nodig dan nu een amendement [het amendement vraagt afstand en leeftijd helemaal te schrappen; maar komt daarmee de-facto overeen met het schrappen van de hele verordening]. Want er zijn wel kaders nodig om de regeling uitvoerbaar te maken. Wat ons betreft eerst een evaluatie. En een beeldvormend beraad. Zou de moeite waard zijn om voor de lange termijn [cq volgende collegeperiode] hier nog eens goed in te duiken.

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Leerlingenvervoer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.