Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?

vluchtelingen 624x270maandag 09 maart 2020 09:09

Duizenden kinderen op Lesbos leven in erbarmelijke omstandigheden. Het kabinet wil (nog) niets doen. Maar we kunnen niet wegkijken. Enkele steden geven al aan opvang aan te kunnen. Ook Almelo heeft zich uiteindelijk uitgesproken om (in regionaal verband) opvang te willen regelen!

De Fractie van de ChristenUnie heeft in maart de volgende vragen gesteld aan het college.

Geacht college,

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398 vluchtelingen), Samos (6.052 vluchtelingen) en Chios (7.438 vluchtelingen) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is[1]. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners[2].

De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen[3]. Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen.

In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige vluchtelingenkampen. In Amsterdam[4], Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden?
  2. Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria?
  3. In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen?
  4. In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (Twentse) gemeenten te overtuigen zich bij deze ‘coalition of the willing’ te voegen?

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Wouter Teeuw

Op 12 mei heeft het college de vragen beantwoord. In hun antwoord geven ze aan dat het kabinet recentelijk heeft aangegeven te kiezen voor het financieel ondersteunen van opvang van deze kwetsbare kinderen op het Griekse vasteland. De ChristenUnie is tevreden dat het kabinet op deze wijze bijdraagt aan hulp voor kwetsbare kinderen, maar is tegelijkertijd teleurgesteld omdat we meer hadden gewild (zie ook landelijke website). Het college stelt zich op het standpunt dat Almelo ten opzichte van het kabinetsbeleid alleen een afgeleide rol kan spelen. Wel geeft men aan dat, als het kabinet in de toekomst zou kiezen voor opvang in Nederland, natuurlijk ook een beroep op Almelo kan worden gedaan. Almelo zal in dat geval uitgaan van een Twentse (regionale) afstemming bij het bieden van opvangmogelijkheden.

Op 30 juni is het wederom aan de orde gesteld via een motie gezamenlijk met GroenLinks e.a. bij de behandeling van de Perspectiefnota. Deze motie, met als besluittekst "Verzoekt het college om kenbaar te maken bij het Rijk, dat op het moment dat ons kabinet beslist to opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland, het college bereis is opvang in regionaal verband te organiseren en derhalve aan te sluiten bij de Coalition of the Willing" is met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen door de Raad!

Labels
Fractie
Vluchtelingen

« Terug

Reacties op 'Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.