Wethouder

Alex Langius is vanaf 12 januari 2016 tot en met 31 maart 2022 wethouder geweest namens de ChristenUnie Almelo. Daarvoor was hij 8 jaar wethouder in Assen. In Almelo staat hij met name bekend als de wethouder van Financiën. Toen hij aantrad na een bestuurscrisis eind 2015 bedroeg de algemene reserve 20,7 miljoen euro negatief en stond Almelo onder financieel toezicht van de Provincie Overijssel. Bij zijn vertrek was Almelo weer financieel gezond met een algemene reserve van circa 25 miljoen euro positief.