Onze Speerpunten

Dienstbaar en integer bestuur

De gemeente is er voor de burgers, en niet andersom. Participatie betekent niet dat de burger de (financiële) problemen van de gemeente oplost. De gemeente moet de problemen van de burgers oplossen. Wij gaan voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De gemeente stimuleert en ondersteunt burgers om hun eigen kracht in te zetten voor Almelo. Daarbij past geen heersende, maar een luisterende en dienende gemeente.

Noaberschap

Almeloërs die omzien naar elkaar, vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor de stad, ze zijn het cement van de samenleving. Daarom hecht de ChristenUnie aan verbanden als het gezin, de school, de kerk, de (sport)vereniging en de buurt. Daar zijn mensen bij elkaar betrokken. We zien ook om naar de zwakken en vluchtelingen in ons midden. Ons motto: Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen!

Klimaatneutrale stad

Klimaatverandering is verweven met onze energie-intensieve economie. De gemeente Almelo kan een duidelijke, langjarige keuze maken voor duurzaamheid. Burgers en bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Almelo loopt voorop in toekomstbestendig waterbeheer, het stimuleren van OV en fietsgebruik en biologische landbouw.

Ruimte om te geloven

De ChristenUnie Almelo komt op voor de keuzevrijheid van burgers om zorg, onderwijs of kinderopvang te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Er is in Almelo ‘geloofsvrijheid’. Burgers mogen identiteitsgebonden opvattingen innemen, ook op hun werk of in de publieke ruimte, zonder te worden gediscrimineerd of bespot. Organisaties worden gelijk behandeld ongeacht religieuze achtergrond of cultuur.

Samen geloof een stem geven, doet u mee?