Denktank

Naast de Fractie zelf is in het najaar van 2012 de Denktank opgericht, die maandelijks vergadert. Doel van de Denktank is drieledig.

  • Ten eerste worden vanuit de Denktank onderwerpen inhoudelijk uitgewerkt, ook als voeding richting de Fractie. In die zin fungeert de Denktank als een schaduwfractie, zoals de ChristenUnie Almelo die voor die tijd kende.
  • Waar de Fractie echter vaak de handen vol heeft aan de dagelijkse gang van zaken in de politiek, heeft de Denktank de opdracht om veel meer los van de 'waan van de dag' onderwerpen op te pakken en op de agenda te zetten. Het is daarmee ook een forum waar wordt gedacht en gepraat over politiek, waar experts of ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd op basis van hun inbreng, en waar meningen worden gescherpt. Dat alles op een ontspannende en gezellige wijze.
  • Tenslotte is de Denktank ook een bijeenkomst waar wordt gediscussieerd en het debat wordt 'geoefend'. Dit geeft de ChristenUnie Almelo de mogelijkheid om kader op te leiden.

De Denktank bestaat momenteel uit de leden als weergegeven in het menu links (in willekeurige volgorde).