Gert Jan Segers bezoekt Armeens Apostolische Kerk Almelo

2022 Gert Jan Rita Elise.jpgvrijdag 28 januari 2022 14:00

Met het bezoek werden de warme banden aangehaald tussen de ChristenUnie -tijdens het bezoek vertegenwoordigd vanuit landelijk, provinciaal en lokaal niveau- en de Armeense gemeenschap in Nederland -breed vertegenwoordigd vanuit Almelo en daarbuiten.

De bijeenkomst werd door pastoor Mashtots geopend met het Onze Vader, als uitdrukking van Gods heerschappij en onze afhankelijkheid van Hem, maar ook als uitdrukking van wat ons als christenen bindt. Gert Jan Segers benadrukte in deze context ook hoe belangrijk een verzoenende houding is. Dit is hoe we als christenen reageren op anderen, ook al zijn of denken ze anders: met liefde. Als er oorlog is (zoals met Azerbeidzjan) bestaat de neiging om tegenstellingen te versterken. Maar verzoening is het antwoord van christenen en is altijd beter dan haat. Sinan Can kwam ook ter sprake als een mooi voorbeeld van verzoening.

Wouter Teeuw gaf in deze context ook aan hoe in Almelo verhoudingen ten goede zijn gekeerd. Waar in 2014 het Almelose college bijvoorbeeld pertinent niet aanwezig wilde zijn toen de ChristenUnie fractie een boek aanbood aan de Bibliotheek, en in 2015 er ook niet was toen Arie Slob en de Ambassadeur een tentoonstelling openden, uit angst dat andere bevolkingsgroepn zich eraan zouden storen, is de huidige burgemeester op 24 april gewoon aanwezig, omdat hij burgemeester is van alle Almeloërs, Armeen of Turk, christen of atheist. De ChristenUnie heeft zich sterk ingezet om deze afstand tussen stadhuis en kerk te verkleinen. Er is in korte tijd veel veranderd! De volgende stap is dat ook de inwoners, Armeense Almeloërs en Hollandse Almeloërs, elkaar beter leren kennen. De Stichting Stedenband Almelo-Ejmiatsin kan daarin een belangrijke rol spelen. Dit zal ook makkelijker gaan, gaf Wouter Teeuw als voorzitter van deze stichting aan, want Armeniërs staan bekend als gastvrij. De Almeloërs denken heel positief over ze.

Wat ons als ChristenUnie en als Armeense Apostolische Kerk ook bindt dat we weliswaar van christenen zijn, maar voor iedereen. Onze houding is gericht op de bloei van de stad. Rita Tomas gaf in dit opzicht aan hoe bijzonder het is dat de Armeense kerk medewerking verleent aanplannen van de Stichting Gave om vluchtelingen te helpen. De Armeens Apostolische Kerk stelt geheel belangeloos zijn terrein beschikbaar, terwijl er toch ook niet-christenen deel zullen nemen dat de beoogde activiteiten. Iets terugdoen voor de stad staat voorop. Rita wil zich hier zelf ook voor inzetten.

Namens de Armeense Gemeenschap benadrukte de voorzitter Onik Gelici de een aantal thema’s welke belangrijk zijn voor de Armeense Gemeenschap:
1. De positie en situatie van 30 uitgeprocedeerde Armeens Christelijke Families uit Irak en Syrië. Waar IND een zeer inconsistent beleid voert, en aangenomen moties door Tweede Kamer bewust niet uitvoert.
2. Dat de Nederlandse regering, net als het parlement de Armeense Genocide hoort te erkennen.
3. Verdere uitwerking/uitvoering van aangenomen moties tegen Azerbeidzjan en familie Aliyev nav oorlog in Nagorno Karabach (Artsakh).
4. Bemoeienis van Turkije met de Karabach oorlog veroordelen en op aanspreken.
5. Armenië steunen met projecten om het land economisch een beter vooruitzicht te geven, maar ook democratiseringsprocessen en betere relatie met West Europa te stimuleren.

Over alle onderwerpen waren de aanwezigen het erover eens dat we ons hiervoorsamen sterk moeten maken, ook in de toekomst zo mogelijk in internationaal verband.

Onik Gelici liet zich zeer positief uit over de ChristenUnie Almelo, en de onderwerpen waar we ons lokaal voor inzetten, zoals o.a. het verwezenlijken van een wooncomplex voor Armeense ouderen, het realiseren van de samenwerking met Stichting Gave, de stedenband met Ejmiatsin en ook toekomstige projecten als een Armeens begraafplaats.

Een aantal foto's van het bezoek vind u op de facebook pagina van de ChristenUnie Almelo en de Armeens Apostolisch Kerk.
Labels
Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Gert Jan Segers bezoekt Armeens Apostolische Kerk Almelo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.