Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Topbanner onderwijs 944x390dinsdag 15 december 2020 23:00

De raad heeft een nieuw huisvestingsplan voor de scholen aangenomen. Een klein succes voor wethouder Alex Langius en een grote stap voor het onderwijs!

Een huisvestingsplan is in het algemeen de uitvoering van een visie. Maar in Almelo kan het integrale huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs wel eens minstens zoveel impact hebben als de scholenvisie. Op drie terreinen wordt een grote stap gezet! Te beginnen met het voortgezet onderwijs. In goed overleg met de schoolbesturen wordt een VMBO-campus aan de Catherina van Renneslaan gerealiseerd. De schoolbesturen zelf schrijven hierover: "Het belang van de realisering van de VMBO-campus willen wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor het VMBO-onderwijs hier onderstrepen en we willen onze grote steun uitspreken aan de plannen van het college." De drie besturen van Het Erasmus, CSG Het Noordik en Pius X College gaan samen en voor de leerlingen is er één school met één uitstraling waarin ruimte wordt geboden aan verschillende levensbeschouwelijke opvattingen en verschillende onderwijs- en leerroutes. Om te komen tot een duurzaam VMBO in Almelo is dit een grote stap. Een hele grote stap.

Dan het speciaal onderwijs. Het Mozaïk aan de Beverdamlaan en de Dr. Herderscheeschool verhuizen gezamenlijk naar een vervangende nieuwbouw. Daarmee komt een einde aan de met name voor de Dr. Herderscheeschool door sommigen getypeerde erbarmelijke huisvesting voor een gecompliceerde onderwijsvorm. De Stichting speciaal onderwijs Twente en Oost Gelderland schrijft in dit kader: "Bijzondere waardering voor het vizier op onze kwetsbare doelgroep" en spreekt vervolgens zijn bijzondere waardering uit voor ambtenaren en wethouder. Ook hier wordt een toekomstbestendige stap gezet.

Ten derde het basisonderwijs. In de periode 1967-1986 zijn in Almelo in nog geen 20 jaar tijd maar liefst 25 nieuwe scholen gebouwd, waarvan 21 voor het basisonderwijs. Ook daarna zijn nog vier basisscholen gebouwd. Nog geen 20 jaar geleden zaten klassen van bijvoorbeeld De Mare in de Windmolenbroek op de gang. Hoe anders is het nu. Lokalen staan leeg. De schoolbesturen weten al jaren dat ze moeten herstructureren met mede als doel om in diverse wijken integrale kindcentra te vormen. Het lijkt erop dat vooral de onderlinge verhoudingen dit in de weg staan. De casus De Zegge illustreert dit het beste. De gemeente wil het gebouw van de Johanna van Burenlaan terug maar waar moet De Zegge dan heen? Iedereen weet wat de oplossing is. In het gebouw van basisschool de Wereldboom staan zoveel lokalen leeg dat de hele De Zegge erin kan. Of beter nog, de dislocatie van de Weier wil hier graag naar toe en dan kan de Zegge naar hun gebouw. Zo nodig kan zelfs de Montesorischool naar de Wereldboom en komt er een gebouw vrij. Maar het bestuur van Varietas, dat over het gebouw van de Wereldboom gaat, wil dit niet. Oud zeer uit het verleden? Een pressiemiddel om oplossingen in andere wijken af te dwingen? Of gewoon hopen dat De Zegge vertrekt of het loodje legt en de leerlingen naar hun school toekomen? De ene zijn dood is de ander zijn brood. In arren moede schrijven adviseurs maar op dat De Zegge wel naar Eniver kan. Iets dat je alleen achter een bureau kunt bedenken en gelukkig van de baan is.

Maar nu het positieve. De hele discussie rond gebouwen heeft ertoe geleid dat de scholen zelf een mediator hebben aangesteld om in alle wijken tot een oplossing te komen. En dat zal op korte termijn (binnen enkele maanden) moeten gebeuren. Immers, de wethouder heeft toegezegd dat er voor De Zegge een oplossing in het Noorderkwartier komt, en hij zelf gaat en kan ingrijpen als de schoolbesturen er niet uitkomen. Maar we vertrouwen erop dat dit wel gebeurt en willen hierbij de schoolbesturen van OPOA, Varietas en PCO Noord Twente, over het hoofd van de wethouder heen, aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het belang van de stad. Dan wordt ook hier, dankzij het IHP, een slepende kwestie opgelost. Een grote stap. Een hele grote stap. 

De fractie van de ChristenUnie wil de wethouder complimenteren en wil dit voorstel nomineren voor de Raadmeter.

Labels
Fractie
Onderwijs

« Terug

Reacties op 'Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.