Lange-termijn oplossing voor bus in Aaldrinkshoek

buurtbus.jpgdinsdag 01 december 2020 16:55

Dinsdag 1 december is het Politiek Beraad gehouden over het Openbaar Vervoer in de wijk Aalderinkshoek. De fractie van de ChristenUnie is hier al lange tijd bij betrokken. Keolis heeft een acceptabele oplossing gevonden, al blijven altijd verbeteringen mogelijk.

lijn 525.jpg

In november 2017 heeft Michiel van Heek zich al sterk gemaakt voor volwaardig OV in deze wijk. Lijn 25, die door deze wijk ging, is in die tijd namelijk uit de dienstregeling gehaald omdat er te weinig mensen gebruik van zouden maken. Dit valt overigens te betwisten omdat deze lijn door veel ouderen gebruikt werd die met een speciale kaart in de bus konden. Deze aantallen zijn destijds niet meegerekend in de bezettingsgraad.

In de Aaldrinkshoek wonen veel ouderen die graag mobiel blijven en daarom was het wenselijk dat er wel iets voor deze lijn 25 in de plaats kwam. Het voorstel van de ChristenUnie was om te onderzoeken of het mogelijk was dat lijn 80 (nu 95) vanaf de Wierdensestraat de wijk in kon draaien. Deze buslijn kon dan toch een gedeelte van de wijk aandoen. Dit is onderzocht en er is er nu en na herhaaldelijke schriftelijke en mondelinge vragen van onze kant daarom een Politiek Beraad gehouden om het rapport te bespreken. Uit het onderzoek blijkt dat het voorstel om lijn 95 door de wijk te laten rijden op te veel problemen stuit en erg kostbaar is. Daarnaast is het zo dat de gemeentefeitelijk niet gaat over de route van de bus; alleen als er aanpassingen in het straatbeeld moeten gebeuren zijn de kosten voor de gemeente. De gemeente heeft in dit geval wel de randvoorwaarde gesteld dat de oplossing duurzaam moet zijn. Deze garantie kan ook Keolis niet geven omdat het niet zeker is of lijn 95 wel terug komt bij de nieuwe concessie toekenning in 2023.

Al met al zitten er ook voordelen aan het feit dat het zolang heeft geduurd tot dit Politiek Beraad er kwam. Keolis is namelijk ook zelf, in samenwerking met de buurtbusvereniging, naar een alternatieve oplossing gaan zoeken. De problemen die er waren met de buurtbus 525, die maar 8 passagiers kan vervoeren, zijn nu verholpen. Lijn 681 rijdt nu 's morgens tot 10.00 uur en 's middags na 15.00 uur met een grote bus de ronde omdat er op dat tijdstip veel scholieren meerijden. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur rijdt de buurtbus 525 met vrijwilligers. Gemiddeld zitten er dan zo'n 4 á 5 passagiers in de bus per rit. Keolis heeft nog wel toegezegd om te kijken naar de eindtijd van de laatste bus. Deze rijdt nu tot 18.00 uur, veel mensen in de wijk vinden dit te vroeg en willen graag dat de grote bus nog langer doorrijdt.

Labels

« Terug

Reacties op 'Lange-termijn oplossing voor bus in Aaldrinkshoek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.